Op deze pagina verwijzen we u naar andere websites waar u veel informatie en oefenstof kunt vinden voor het vak Rekenen.

.
Kinderpleinen
Op de site van kinderpleinen zijn verschillende pagina’s te vinden over rekenen. Klik - hier - voor de site 
Citotrainer
Op de website van de citotrainer staan allerlei links voor het oefenen van allerlei verschillende vakken, waaronder ook rekenen. Klik - hier – om naar de site te gaan.
Kerndoelen
Op de website van het SLO staan alle kerndoelen voor het rekenen in de basisschool. Bij ieder kerndoel is een link toegevoegd naar de bijbehorende leerlijnen.Klik -hier- om naar de kerndoelen te gaan.
Basisdoelen
Op de website rekenhulp-basisschool-pabo.nl staat een systematisch overzicht van een wenselijk minimumniveau voor het vak rekenen op de basisschool, uitgesplitst naar verschillende domeinen.
De Webschool (Freudenthal Instituut) heeft compacte digitale leerlijnen rekenen.

BON rekenhulp
Op deze website staat  een systematisch overzicht van een wenselijk minimumniveau voor het vak rekenen op de basisschool, uitgesplitst naar verschillende domeinen. Daarbij is aangegeven in welke groep (1 tot en met 8) van de basisschool elk domeinonderdeel behandeld zou kunnen worden.

De Yurls-pagina’s van Rekenen in het basisonderwijs staan boordevol erg nuttige links.
De Digitale Basisschool heeft voor alle groepen van de basisschool veel links naar online rekenoefeningen. De community PO voor groep 3 en 4 heeft een aparte pagina voor Rekenen. Zo’n pagina vindt u ook voor de groepen 5 en 6
De rekenweb-matrix is speciaal bedoeld voor leerkrachten. Filter alle online oefeningen van Rekenweb op Groep, type oefening, rekenmethode en wel of geen plaatjes.
Op deze website vind je 10 praktische tips voor een effectief rekenbeleidsplan.
Klik hier voor de website
Voor rekenmateriaal op het digibord: http://www.digibordopschool.nl/pagina/rekenen