Hieronder vindt u de matrix van de kerndoelen voor rekenen voor groep 1-8.
U kunt per kerndoel op de benodigde groep klikken. Daarmee krijgt u de tussendoelen van de desbetreffende groep te zien met daarbij lessen, lesideeën en activiteiten.
Wiskundig inzicht en handelen

Kerndoel 23

De leerlingen leren wiskunde taal gebruiken. 

Kerndoel 24

De leerlingen leren praktische en formele redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25

De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskunde problemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Getallen en bewerkingen

Kerndoel 26

De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27

De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Kerndoel 28

De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.

Kerndoel 29

De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Kerndoel 30

De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.

Kerndoel 31

De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.

Meten en meetkunde

Kerndoel 32

De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Kerndoel 33

De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.