Welkom op de site van de community rekenen
Geschiedenis
Een Amerikaans filmpje over de geschiedenis van rekenen

Tip
Hoe kun je een goede rekenles het beste organiseren? Bekijk op Leraar 24 hoe De Korenaar dit doet. http://www.leraar24.nl/video/3130

Wist je dat?
Opbrengstgericht werken leidt tot betere prestaties. De  Inspectie van het Onderwijs heeft een rapport gepubliceerd over opbrengstgericht
werken. Wil je het rapport lezen? Direct naar het rapport

Actueel
De Panama conferentie is gepland voor 18, 19 en 20 januari. Meer informatie klik hier.

Leermiddelen Top 3
In de leermiddelen database zijn veel lessen te vinden over rekenen. De redactie heeft een selectie gemaakt en een top 4 samengesteld. Klik hier voor de top 4.

Leermiddelen
Wil je de gehele database bekijken met alle leermiddelen? Klik hier. (hiervoor dien je wel in te loggen)

Rekenen heeft, met taal en lezen, een hoge prioriteit op de Kwaliteitsagenda van het Primair Onderwijs. De PO-raad draagt, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, zorg voor het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs in Nederland. Op veel scholen zijn taal- en rekenpilots gestart. Deze reken-verbeter-trajecten leveren veel kennis op over aanpakken die werken. Op de site van ‘alle scholen in beweging’ vind je meer informatie over de pilots. Je kunt er ook interessante filmpjes bekijken en voorbeeldscholen geven inzicht in de manier waarop zij taal of rekenen hebben aangepakt. Voor de PO-raad is het belangrijk dat kennis over rekenen verspreid wordt over alle basisscholen in Nederland. Zij willen graag stimuleren dat leerkrachten goed lesmateriaal, maar ook hun eigen ervaringen op het gebied van taal/lees- en rekenonderwijs, uitwisselen. Hiervoor zijn de communities rekenen en taal in het leven geroepen.

Welke lessen of activiteiten dragen nu bij tot het beoogde resultaat? Opbrengstgericht werken is een term die vaak genoemd wordt. Dit betekent focussen op leeropbrengsten. De doelstelling voor elke les of activiteit is daarom belangrijk, evenals de resultaten van je leerlingen. De kerndoelen voor het PO zijn nauwkeurig vastgesteld door het ministerie van OCW. De leerlijnen en tussendoelen zijn door het SLO uitgewerkt en zijn online beschikbaar.

Deze tussendoelen kun je ook op de website van de community terugvinden. Per tussendoel is het straks mogelijk om lessen, lesideeën en activiteiten te vinden en te plaatsen. Op deze manier is de focus op het doel en daarmee op de opbrengst op het gebied van rekenen, voor jou en al jouw collega’s binnen handbereik!

Je bent van harte uitgenodigd om informatie, materiaal, ervaringen en ideeën uit te wisselen op het gebied van rekenen.