Voicethread is een prima site waarin leerlingen actief bezig zijn met spreek-, en schrijfvaardigheid.
Dit is een algemene tutorial over hoe Voicethread gebruikt kan worden. http://voicethread.com/