Onderwerp: de docent van de toekomst. Maak kans op een uitnodiging!
 
Wilt u uw mening geven in de jubileumuitgave LT100? Wilt u meepraten tijdens het symposium op 27 mei 2011? Dat kan met uw ideeën over de docent van de toekomst.
 
Verdwijnen in de komende honderd jaar de vakdocenten met hun 26 wekelijkse lesuren van 50 minuten in een lokaal van 45 m²? Wie of wat vervangt ze dan? Zijn ze alleen nog maar begeleiders en laten ze het verwerven van kennis en vaardigheden over aan robots of aan leerkrachten op afstand? Moeten de leerlingen zich zelf maar achter de computer zien te redden? Of is over honderd jaar alles nog zoals nu? Gaan uw toekomstige collega's nog steeds frontaal, klassikaal van les 1 naar les 2 uit de leergang? Trainen ze de leerlingen nog steeds met oude examens? Wie een idee heeft, mag het zeggen en wel als volgt:
Voor de jubileumuitgave: uw antwoord voor 20 november sturen naar jubileumuitgave@xs4all.nl.
Voor het symposium: voor 1 februari 2011 naar symposium@xs4all.nl.