Wat is de Community Engels?
De Community Engels is een initiatief van Kennisnet en de Digitale School en heeft als doel iedereen die in Nederland betrokken is bij het vak Engels een platform te bieden en nader bij elkaar te brengen. Zowel mensen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als mensen uit de vakverenigingen of van beleidsbepalende instanties kunnen lid zijn van deze community´s. 

Deelname aan de Community verplicht tot niets. Maar het wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld als leden een artikel schrijven voor de nieuwsbrief of een bijdrage leveren voor het vaklokaal.

Kennisnet
Digitale School

Wat heb ik eraan?
Veel docenten maken zelf lesmateriaal en opdrachten. Andere docenten zoeken aanvullende materiaal bij de gebruikte methode. Deze community zal dienen als platform voor uitwisseling. Via internet kunnen we van elkaars ervaringen en ideeën profiteren. Gratis. Een paar voorbeelden: 
In de community kunnen allerlei materialen aangeboden worden: lesmaterialen, opdrachten, excursies, interessante internet sites 
Vragen, meningen en opvattingen kunnen in de vorm van een artikel geplaatst worden in de nieuwsbrief! 
Er zijn geen verplichtingen. Wel hoop ik dat je zo af en toe een bijdrage voor de nieuwsbrief en/of de lesmateriaalpagina's wilt leveren. Omdat je het idee achter een Community, het "halen-brengen" principe onderschrijft. Je ervaringen en materiaal kunnen immers ook van waarde zijn voor anderen!

Wat kost het?
Er zijn geen kosten aan het lidmaatschap verbonden. Dit zou ook in strijd zijn met de doelstellingen van de Stichting De Digitale School.

Aanmeldingformulier
Docenten Engels, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in het vakgebied: jullie zijn van harte welkom bij de community. Je kunt je aanmelden op de inlogpagina.

Inlogpagina

Nieuwsbrieven
Ieder Communitylid ontvangt de e-mail nieuwsbrief. Deze wordt 1x per maand verstuurd. Een bijdrage hieraan wordt natuurlijk op prijs gesteld. Twee weken na het verzending, wordt de nieuwsbrief toegevoegd aan het online-archief.

Archief

Vragen
Koos Boekensteijn , Community Manager