Het SMW-model

Het SMW-model is een uitgebreid pedagogisch model dat in 2003 werd ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Het model is afgeleid van het gedachtegoed van het adaptief onderwijs zoals dat in Nederland vooral door Prof. L. Stevens bekendheid heeft gekregen. Adaptief onderwijs heeft een duidelijk pedagogische kant, maar ook een onderwijskundige. Het pedagogische aspect heeft met name te maken met het positieve, pedagogische klimaat als voorwaarde voor jongeren om zich te ontwikkelen. Het onderwijskundige aspect heeft te maken met het verzorgen van het juiste onderwijs en de juiste instructie die rekening houden met de individualiteit van iedere leerling.
Het model is gebaseerd op de drie basisbehoeftes die bijdragen tot de ontwikkeling van talent in de breedste zin van het woord zoals dat onder andere is geformuleerd door de Duits/Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson.
Deze drie basisbehoeftes zijn competentie, omgeving en autonomie.

Bij competentie draait het vooral om vakinhoudelijke zaken, studievaardigheden en eventuele leermoeilijkheden.
Omgeving valt op te delen in sociale en fysieke leeromgeving.
Bij autonomie gaat het zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, inzicht en motivatie van de leerling.

Hieronder vindt u meer verdieping over deze drie basisbehoeftes uit het SMW-model.
De drie behoeftes van het SMW-model nader bekeken

Om een goed beeld te krijgen van hoe het nu gesteld is met uw leerling(en) hebben wij handige vragenlijsten ontwikkeld. U kunt deze vragenlijsten samen met uw leerling invullen tijdens een persoonlijk gesprek. We hebben er ook één speciale vragenlijst bij gedaan die u de leerling zelfstandig kunt laten invullen en later samen kunt bespreken.
Vragenlijst SMW-model 
Toelichting vragenlijst SMW-model
Beknopte vragenlijst SMW-model
Toelichting beknopte vragenlijst SMW-model
Vragenlijst SMW-model voor de leerling

Ook hebben we vragenlijsten ontwikkeld per basisbehoefte:
Vragenlijst competentie
Toelichting vragenlijst competentie
Vragenlijst leeromgeving
Toelichting vragenlijst leeromgeving
Vragenlijst autonomie
Toelichting vragenlijst autonomie

Het kan fijn zijn om de leerlingen zelf ook periodiek cijfers te laten geven voor een aantal belangrijke aspecten binnen de drie basisbehoeftes van het SMW-model. We hebben hiervoor het SMW-rapport ontwikkeld. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit 1x per maand of 1x per periode in te laten vullen door uw leerling. Op die manier krijgt u een goed beeld van hoe de leerling zich ontwikkeld en waar extra aandacht en begeleiding nodig is.

Wanneer u samen met uw leerling heeft vastgesteld waar de knelpunten liggen kunt u uw leerling vervolgens gerichte oefeningen laten maken om hem of haar op die manier te helpen om de knelpunten aan te pakken.
Onder het tabblad lesmateriaal vindt u dit soort oefeningen. We hebben ze ingedeeld via de drie basisbehoeftes competentie, leeromgeving en autonomie. De oefeningen worden regelmatig aangevuld.