Goed voorbereid het nieuwe schooljaar in 1

Voor de collegae in de regio zuid laat de zomervakantie nog even op zich wachten, maar voor de anderen komt de langverwachte vakantie al snel dichterbij…
Natuurlijk willen we allemaal genieten van onze vrije tijd. Lekker ontspannen en bijtanken na een druk schooljaar.

Maar toch willen we ook weer goed voorbereid zijn op het nieuwe schooljaar. Daarom deze laatste weken een blog 'goed voorbereid het nieuwe schooljaar in'!

Vandaag 'upgrade je mentorlessen!'

Ga voor jezelf na welke mentorles het afgelopen jaar een groot succes was. En welke liep niet zo lekker?
Misschien evalueer je je eigen lessen altijd al of staat het je helder voor de geest wanneer leerlingen ongeïnteresseerd of juist erg gemotiveerd in de klas zaten.
Hoe dan ook, door die informatie te evalueren kun je minder succesvolle lessen upgraden naar succesvolle uurtjes. Ga uit van je sterke, positieve punten en probeer die op zoveel mogelijk vlakken toe te passen.

Probeer vooral ook een goede aansluiting te hebben bij de belevingswereld van je leerlingen…
Zo kun je bijvoorbeeld een les over het plannen van huiswerk maken aan de hand van de Studiekring Planner, een handige en hippe smartphone-app!
Deze app helpt de leerlingen om hun huiswerk goed te plannen en sluit beter aan bij de wereld van nu dan die oude vertrouwde agenda!


Vliegende start: Leren huiswerk máken

De doelen zijn gesteld, de planning is gemaakt. Het schooljaar is inmiddels in volle gang, en er komt het nodige leer- en maakwerk op onze leerlingen af.

Vaak beginnen leerlingen zonder voorbereiding aan maakwerk. Beter is natuurlijk om even na te denken hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken, want dat kan uiteindelijk veel tijd en werk schelen.
We beginnen met een korte eye-opener voor alle leerlingen. De zogenaamde afraffeltest maakt leerlingen er bewust van dat het belangrijk is om goed te lezen voordat ze starten met maken van huiswerk en/of proefwerken.

Print deze afraffeltest uit op een A4-tje en geef dit aan de leerlingen. Vertel hen dat dit een toets is en dat ze twee minuten de tijd hebben. Meer niet.
Na afloop bespreekt u met hen wat ze hiervan geleerd hebben, en hoe ze dat gaan toepassen in het vervolg. Dit maakt vaak veel meer indruk op leerlingen dan dat een docent of begeleider alleen maar zegt dat het beter is om eerst goed te lezen.

Wat leerlingen moeten weten en kunnen verschilt natuurlijk per vak, maar ook per docent en per studieboek.
Voor dat laatste hebben we een mooie opdracht gemaakt, die vooral voor brugklassers erg handig is.
Veel leerlingen kennen de weg in hun eigen schoolboeken niet. Ze vinden het lastig om bepaalde informatie in hun boek op te zoeken. Maak uw leerlingen attent op de inhoudsopgave en de eventuele begrippenlijst in boeken.
Met deze opdracht boekindeling kunnen leerlingen een overzicht maken van de structuur van ieder leer- en werkboek. Dat helpt hen om meer overzicht te krijgen.

Vliegende start: nu dan écht plannen!

De doelen zijn gesteld, de leerlingen hebben geleerd prioriteiten te stellen, en de hoeveelheid huiswerk begint inmiddels wat groter te worden.
Nu is het tijd om écht te gaan plannen!

Dat plannen kan op verschillende manieren:

in de agenda
laat leerlingen in hun agenda op elke pagina een verticale streep trekken. Voor de streep noteren zij wat er er die dag af moet zijn, ná de streep noteren ze wat ze die dag gaan doen.
Hetzelfde effect heeft de zogenaamde 'schoolplanner', algemeen verkrijgbaar. Ook 1blik
biedt dergelijke agenda's aan, zij bieden ook een online variant aan.

in een speciale huiswerkplanner
een voorbeeld daarvan vindt u bij lesmateriaal.

via de agenda van hun smartphone/tablet

via speciale apps
voorbeelden hiervan zijn Igenda, HuisWerk, Mijn huiswerk, allen te downloaden in de
bekende app stores. Let op, de apps zijn niet allemaal gratis!
Sinds kort heeft ook Studiekring een dergelijke plan-app, deze is momenteel alleen beschikbaar voor leerlingen van Studiekring, maar het is de bedoeling dat binnenkort ook anderen hiervan gebruik kunnen maken.


Een aantal regels bij het plannen:

– controleer altijd Magister voor de komende 2 weken
– leerwerk 3x leren!
– nooit twee vakken na elkaar inplannen die veel op elkaar lijken.
– zorg voor regelmatige afwisseling van leerwerk, maakwerk en ontspanning. Houd na 60
minuten werk een korte pauze van 10 minuutjes.

Het is heel verstandig om de leerlingen eerst te begeleiden en samen te plannen, alvorens de verantwoordelijkheid helemaal bij hen neer te leggen.
Daarna volgt een periode dat de leerlingen zelf plannen, maar dat de begeleider nog wel steeds meekijkt en waar nodig bijstuurt.

 

 

Vliegende start: Plannen!

Als een leerling eenmaal zijn doelen helder heeft, is het tijd om te gaan nadenken over het plannen. De gestelde doelen moeten immers worden omgezet in concrete geplande activiteiten!

Maar veel leerlingen staan eigenlijk helemaal niet stil bij wat ze allemaal doen in een week en hoeveel tijd hen dat kost. Daarom is het handig om de leerlingen eerst een logboek te laten maken gedurende twee weken. In dat logboek houden ze puur bij hoeveel tijd ze in al hun activiteiten steken. Het is níet de bedoeling dat ze tijdens deze periode hun activiteiten al gaan aanpassen. Dat kan later altijd nog. Dit logboek is er vooralsnog alleen als analyse-tool.

U vindt hier een aantal opdrachten omtrent het plannen van schoolwerk. Het start met het maken van een logboek, maar het is ook de bedoeling dat leerlingen hun valkuilen op het gebied van planning onder ogen zien! Als dat allemaal gelukt is, is het echt tijd om te gaan plannen, daarover meer in de volgende blogpost!

 

 

Handige apps voor school!

Leerlingen zijn tegenwoordig vreselijk handig met mobieltjes en tablets.
Natúúrlijk spelen ze graag spelletjes, en dat leidt hen af van het schoolwerk. Maar er zijn ook hele handige, bruikbare apps voor middelbare scholieren en basisschoolleerlingen.
Goed om daar ook van op de hoogte te zijn! Kennisnet maakte een lijst met de 25 beste apps voor school.

Daarnaast is onlangs de Studiekring Planner app gelanceerd. Hiermee kunnen leerlingen zelf hun huiswerk plannen. In eerste instantie is de app alleen bruikbaar voor leerlingen die begeleiding volgen bij Studiekring, maar het streven is wel om de app binnenkort ook toegankelijk te maken voor anderen! Ik houd u op de hoogte!

 

 


Vliegende start: goed plannen? Eerst prioriteiten stellen!

Als leerlingen hun doelen hebben gesteld is het tijd om te gaan kijken hoe deze doelen bereikt kunnen worden.

Het is een goed idee om leerlingen in de eerste schoolweek een schema te laten maken waarin ze opschrijven hoe hun week eruit ziet. Dus wanneer zitten ze op school en wanneer hebben ze andere verplichtingen zoals bijvoorbeeld voetbaltraining of -wedstrijd, muziekles, ballet etc etc…

Door dit mooi inzichtelijk te maken krijgen leerlingen een beter overzicht van hoeveel tijd ze hebben voor hun huiswerk.

Daarna is het tijd om te leren prioriteiten te stellen: natuurlijk is een voetbaltraining belangrijk, maar als je morgen een proefwerk hebt van een lastig vak, dan is dat op dat moment misschien belangrijker.
Om uw leerlingen te helpen met het leren stellen van prioriteiten treft u hier een opdracht aan.
Neem ruim de tijd om deze opdracht na afloop met uw leerlingen te bespreken. Het is een aanrader om dit klassikaal te doen. De ervaring leert dat pubers elkaar daarmee op goede ideeën brengen!

 

 

Met een vliegende start het nieuwe schooljaar in!

Het schooljaar is voor veel middelbare scholieren weer begonnen en dat betekent dat ook het eerste huiswerk zich aandient.
En daar gaat het soms nog weleens mis, want veel leerlingen vinden het knap lastig om na zo'n heerlijke zomervakantie weer aan de slag te gaan met schoolwerk.
Het is dan aan ons als begeleiders om hen daarbij te helpen en te ondersteunen.

De komende periode, tot aan de herfstvakantie, zullen we hier in deze community bezig zijn met de zogenaamde 'Vliegende Start'.
Tijdens die periode bieden we opdrachten en tips waarmee u uw leerlingen kunt helpen om een goede basis te leggen voor het komende schooljaar.
Alle studievaardigheden worden weer kort eventjes aangestipt, er worden planningen gemaakt én er worden doelen gesteld!

Om met dat laatste gelijk te beginnen:
Via deze link vindt u een opdracht waarmee leerlingen hun doelen en voornemens voor dit jaar op een rijtje kunnen zetten!