BLOG: De eindsprint 1

Langzaamaan komt het einde van het schooljaar in zicht. De meeste scholieren zijn inmiddels begonnen aan de laatste rapportperiode. Sommigen staan er goed voor, maar anderen moeten nog flink bikkelen om hun doelen te halen.
Wat we landelijk zien is dat veel leerlingen vanaf deze periode beginnen met een soort eindsprint, want nu moet het toch wel echt gaan gebeuren.

Natuurlijk kunt u daar, als begeleider ook een grote rol in spelen. U kunt hen namelijk helpen en ondersteunen bij die eindsprint. Daarom zal dit wekelijkse blog de komende weken in het teken staan van de eindsprint.

En omdat een goede eindsprint staat of valt bij een goede planning, is het handig om een (mentor)les te wijden aan 'Plan je eindsprint'. En het mooie is, zo'n mentorles is door Studiekring al kant en klaar voor u uitgewerkt.

Het lesplan vindt u hier en de bijbehorende werkbladen voor uw leerlingen treft u hier aan.

Misschien ook een idee om aan de slag te gaan met de Huiswerkplanner app. Die kunnen leerlingen gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store. De innovatieve app helpt leerlingen beter hun werk in te plannen!

De komende weken ontvangt u via deze blog onder andere ook lessen in woordjes leren, samenvattingen maken en andere studievaardigheden die van pas komen bij de eindsprint.

Vliegende start: nu dan écht plannen!

De doelen zijn gesteld, de leerlingen hebben geleerd prioriteiten te stellen, en de hoeveelheid huiswerk begint inmiddels wat groter te worden.
Nu is het tijd om écht te gaan plannen!

Dat plannen kan op verschillende manieren:

in de agenda
laat leerlingen in hun agenda op elke pagina een verticale streep trekken. Voor de streep noteren zij wat er er die dag af moet zijn, ná de streep noteren ze wat ze die dag gaan doen.
Hetzelfde effect heeft de zogenaamde 'schoolplanner', algemeen verkrijgbaar. Ook 1blik
biedt dergelijke agenda's aan, zij bieden ook een online variant aan.

in een speciale huiswerkplanner
een voorbeeld daarvan vindt u bij lesmateriaal.

via de agenda van hun smartphone/tablet

via speciale apps
voorbeelden hiervan zijn Igenda, HuisWerk, Mijn huiswerk, allen te downloaden in de
bekende app stores. Let op, de apps zijn niet allemaal gratis!
Sinds kort heeft ook Studiekring een dergelijke plan-app, deze is momenteel alleen beschikbaar voor leerlingen van Studiekring, maar het is de bedoeling dat binnenkort ook anderen hiervan gebruik kunnen maken.


Een aantal regels bij het plannen:

– controleer altijd Magister voor de komende 2 weken
– leerwerk 3x leren!
– nooit twee vakken na elkaar inplannen die veel op elkaar lijken.
– zorg voor regelmatige afwisseling van leerwerk, maakwerk en ontspanning. Houd na 60
minuten werk een korte pauze van 10 minuutjes.

Het is heel verstandig om de leerlingen eerst te begeleiden en samen te plannen, alvorens de verantwoordelijkheid helemaal bij hen neer te leggen.
Daarna volgt een periode dat de leerlingen zelf plannen, maar dat de begeleider nog wel steeds meekijkt en waar nodig bijstuurt.

 

 

Vliegende start: Plannen!

Als een leerling eenmaal zijn doelen helder heeft, is het tijd om te gaan nadenken over het plannen. De gestelde doelen moeten immers worden omgezet in concrete geplande activiteiten!

Maar veel leerlingen staan eigenlijk helemaal niet stil bij wat ze allemaal doen in een week en hoeveel tijd hen dat kost. Daarom is het handig om de leerlingen eerst een logboek te laten maken gedurende twee weken. In dat logboek houden ze puur bij hoeveel tijd ze in al hun activiteiten steken. Het is níet de bedoeling dat ze tijdens deze periode hun activiteiten al gaan aanpassen. Dat kan later altijd nog. Dit logboek is er vooralsnog alleen als analyse-tool.

U vindt hier een aantal opdrachten omtrent het plannen van schoolwerk. Het start met het maken van een logboek, maar het is ook de bedoeling dat leerlingen hun valkuilen op het gebied van planning onder ogen zien! Als dat allemaal gelukt is, is het echt tijd om te gaan plannen, daarover meer in de volgende blogpost!

 

 

Vliegende start: goed plannen? Eerst prioriteiten stellen!

Als leerlingen hun doelen hebben gesteld is het tijd om te gaan kijken hoe deze doelen bereikt kunnen worden.

Het is een goed idee om leerlingen in de eerste schoolweek een schema te laten maken waarin ze opschrijven hoe hun week eruit ziet. Dus wanneer zitten ze op school en wanneer hebben ze andere verplichtingen zoals bijvoorbeeld voetbaltraining of -wedstrijd, muziekles, ballet etc etc…

Door dit mooi inzichtelijk te maken krijgen leerlingen een beter overzicht van hoeveel tijd ze hebben voor hun huiswerk.

Daarna is het tijd om te leren prioriteiten te stellen: natuurlijk is een voetbaltraining belangrijk, maar als je morgen een proefwerk hebt van een lastig vak, dan is dat op dat moment misschien belangrijker.
Om uw leerlingen te helpen met het leren stellen van prioriteiten treft u hier een opdracht aan.
Neem ruim de tijd om deze opdracht na afloop met uw leerlingen te bespreken. Het is een aanrader om dit klassikaal te doen. De ervaring leert dat pubers elkaar daarmee op goede ideeën brengen!

 

 

Startschot voor de eindsprint

Na de meivakantie gaan de schoolweken korten. Het eind van het schooljaar komt snel dichterbij en sommige leerlingen staan er (nog) niet goed voor…
Met goed en gedegen werk in de laatste schoolweken kunnen ze wellicht over naar het volgende leerjaar, maar daarvoor is het belangrijk dat ze een goede planning maken. De meivakantie is een prima moment om hiermee aan de slag te gaan. Samen met uw leerling kunt u zo'n langetermijnplanning  maken. Bij het lesmateriaal in deze community vindt allerlei materiaal wat kan helpen bij het maken van zo'n planning. U kunt daarbij denken aan een invulbestand voor een langetermijnplanning, maar ook een prioriteitenschema en een schema om alle leerstof overzichtelijk in op te schrijven.

 Een langetermijnplanning maken gaat doorgaans in zeven stappen:

1. leerstof verzamelen
2. lijstjes maken van wat er exact geleerd moet worden voor ieder vak
3. de tijd inventariseren
4. prioriteiten stellen
5. aanpak bepalen (hoe kun je de toetsen het beste voorbereiden)
6. de leerstof verdelen over de beschikbare tijd.
7. evalueren of de planning haalbaar is en waar nodig aanpassen.

De komende periode zullen we in deze community opdrachten plaatsen die van pas komen bij de eindsprint van uw leerlingen!

 

 

Organiseren

 

 

Organisatie


Organiseren is een studievaardigheid, een onderdeel van het deelgebied Competentie van het SMW-Model. Organiseren is een vaardigheid die leerlingen moeten leren. Als leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan moeten zij veel meer organiseren dan zij gewend zijn. De agendavoering en het plannen, maar ook de aanpak van leerwerk krijgt steeds meer aandacht.


Bij organisatie gaat het om de organisatie van schoolspullen, werkplek en taken. Hoe georganiseerde de leerling werkt, hoe beter de de leerling het overzicht kan houden en hoe efficiënter de leerling kan werken.


In de opdracht moeten leerlingen gaan nadenken over hoe zij hun schoolspullen, taken en werkplek gaan organiseren. Door hier mee bezig te zijn, raken leerlingen zich meer bewust van het voordeel van organiseren. Zij gaan organiseren door zich voor te bereiden, een plan te maken en het plan uit te voeren. Als begeleider is het belangrijk om dit proces te blijven volgen.

 

Organiseren – aanpak

Planning – Methode, Tips en Valkuilen

                                            Geschreven door Patricia Hendrikx

Klaar voor de start? Af!!!

Door het bepalen van doelen, weet de leerling waar hij of zij het voor doet. Bij stellen van prioriteiten leert de leerling onderscheid te maken tussen verschillende bezigheden.

 Welke activiteiten zijn voor de leerling:

  •  
    • belangrijk en dringend?
    • belangrijk, niet-dringend?
    • niet-belangrijk, wel dringend?
    • niet-belangrijk en niet-dringend?

Als je weet waarnaar je op weg bent, kun je de route er naartoe bepalen. Als doelen zijn bepaald en prioriteiten zijn gesteld, kan een “planning” worden gemaakt. Je kunt een planning maken voor een jaar, een maand, een week en zelfs een dag.

Allereerst wordt er nogmaals gekeken naar de activiteiten van een leerling. De leerling maakt een logboek van alle activiteiten in een doorsnee week. Vervolgens wordt gevraagd een eigen planning te maken. Aangeraden wordt om de leerling dit zelfstandig te laten doen. Daarna kunt u hem of haar tips geven. Probeer de leerling hierin wekelijks te begeleiden.

Lees verder »

Planning – Prioriteiten stellen

Geschreven door Patricia Hendrikx

Onnodige stress? Stel prioriteiten!

Na het bepalen van doelen voor school, is het belangrijk zicht te krijgen op de eigen “prioriteiten”.

Vaak weten leerlingen welke taken belangrijk zijn, maar willen ze toch eerst het andere werk af hebben voordat ze aan iets moeilijks of groots beginnen. Niemand kan echter alles doen wat hij of zij zou willen, dus het stellen van prioriteiten is belangrijk. Het geeft de leerling vooral veel rust en voorkomt onnodige stress. De leerling leert zijn activiteiten te verdelen aan de hand van een prioriteiten-schema.

Planning – Doelen Bepalen

Geschreven door Patricia Hendrikx

Waar doe je het eigenlijk voor?

Plannen is voor de meeste leerlingen lastig. Heel begrijpelijk, want zij hebben hier nog niet veel ervaring mee opgedaan.

Het plannen is een studievaardigheid, dat veel oefening vereist. Het is daarom van belang de leerling hier regelmatig mee te laten oefenen en bij te begeleiden. De leerling krijgt hierdoor de kans vaardiger te worden in het plannen.

De begeleiding kan vorm gegeven worden door de studievaardigheid in onderdelen op te splitsen. Allereerst wordt gekeken naar “doelen bepalen”, vervolgens “prioriteiten stellen”, daarna “planning maken” en tot slot komen de verschillende “planmethoden” aan bod. Verder zal ik een document met “praktische tips” en “valkuilen” toevoegen.

Doel(en) bepalen

Voor een goede planning is het belangrijk om je eigen “doelen” te kunnen bepalen. Wat wil je bereiken en waarom? Een leerling krijgt een beter beeld van wat er allemaal gaat komen (inzicht), wat ervoor gedaan moet worden (inzet) en waartoe het werk zal leiden (motivatie). De leerling krijgt de opdracht om voor zichzelf na te gaan wat zijn of haar doelen zijn met betrekking tot school.