BLOG: de eindsprint 2

Vorige week ben ik gestart met een blogserie over de eindsprint naar een goed eindrapport. Ik heb het toen gehad over het maken van een haalbare planning…
Als die planning eenmaal gemaakt is, begint het echte werk. Voor de laatste toetsweek moeten vaak grote hoeveelheden leerstof worden geleerd én dus lange lappen tekst.
Veel leerlingen vinden het lastig om dat goed aan te pakken en ze weten ook niet zo goed hoe ze bijvoorbeeld een goede samenvatting kunnen maken van de leerstof.. Terwijl deze vorm van actief met de leerstof bezig zijn wel heel erg goed is.
Om uw leerlingen daarmee wat op weg te helpen hebben wij voor u een mentorles over het maken van een goede samenvatting.
Wellicht een idee om deze les in één van uw komende mentoruren te gebruiken?!

Mijn ervaring is dat leerlingen in eerste instantie denken dat een samenvatting maken alleen maar verschrikkelijk veel tijd kost. Maar als ze eenmaal weten hoe ze het moeten doen, vinden ze het juist heel erg prettig om met (zelfgemaakte) samenvattingen te werken…
Hopelijk ervaart u hetzelfde! Ik hoor het graag van u!

BLOG: De eindsprint 1

Langzaamaan komt het einde van het schooljaar in zicht. De meeste scholieren zijn inmiddels begonnen aan de laatste rapportperiode. Sommigen staan er goed voor, maar anderen moeten nog flink bikkelen om hun doelen te halen.
Wat we landelijk zien is dat veel leerlingen vanaf deze periode beginnen met een soort eindsprint, want nu moet het toch wel echt gaan gebeuren.

Natuurlijk kunt u daar, als begeleider ook een grote rol in spelen. U kunt hen namelijk helpen en ondersteunen bij die eindsprint. Daarom zal dit wekelijkse blog de komende weken in het teken staan van de eindsprint.

En omdat een goede eindsprint staat of valt bij een goede planning, is het handig om een (mentor)les te wijden aan 'Plan je eindsprint'. En het mooie is, zo'n mentorles is door Studiekring al kant en klaar voor u uitgewerkt.

Het lesplan vindt u hier en de bijbehorende werkbladen voor uw leerlingen treft u hier aan.

Misschien ook een idee om aan de slag te gaan met de Huiswerkplanner app. Die kunnen leerlingen gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store. De innovatieve app helpt leerlingen beter hun werk in te plannen!

De komende weken ontvangt u via deze blog onder andere ook lessen in woordjes leren, samenvattingen maken en andere studievaardigheden die van pas komen bij de eindsprint.

Goede voornemens 2

Zoals bekend staan de wekelijkse blogs deze maand in het teken van goede voornemens.
Vorige week lag de nadruk op het opstellen van goede voornemens en doelen.

'Aan de slag dus nu!', zou je zeggen. Maar voor veel leerlingen is júist die stap toch nog best lastig. Ze kunnen zich er maar moeilijk toe zetten om daadwerkelijk goed aan de slag te gaan. Met andere woorden, het ontbreekt hen een beetje aan motivatie. Dat is iets wat ik in mijn werk heel vaak zie.

Om hen een beetje te helpen en te ondersteunen heb ik daarom twee stappenplannen gemaakt om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De ene is een beetje geënt op een computergame, de andere is wat algemener. Misschien handig om aan uw leerlingen te geven om bv op hun bureau te plakken of boven hun bureau op te hangen…


Vliegende start: leren leren!

De agenda's en Magister beginnen langzaamaan flink vol te lopen met toetsen, dus er is voor onze leerlingen behoorlijk wat (leer)werk aan de winkel… Maar veel leerlingen weten niet zo goed hoe ze nou het beste kunnen leren, en daar ligt dan weer een taak voor ons als studiebegeleiders; we kunnen hen verschillende leermethoden aanreiken.

Om te beginnen is het handig om de leerling zichzelf bewust te laten worden van zijn eigen leerstijl. Dat kan bijvoorbeeld met deze Leerstijltest van Kolb. Na het maken van deze test kunt u met de leerlingen de verschillende leerstijlen bespreken. Benadruk altijd dat geen enkele leerstijl goed of fout is! Hier vindt u een uitleg over de verschillende leerstijlen…

Leerwerk is er natuurlijk in soorten en maten: exacte vakken leer je anders dan grammatica en woordjes leren vergt een andere leerstrategie dan een grote lap tekst.
WRTS en andere online overhoorprogramma's zijn inmiddels bij veel leerlingen geliefd. De meeste leerlingen hebben met name moeite met het doorgronden van grote lappen tekst.
Bij het lesmateriaal in deze community vindt onder het kopje 'leermethoden' veel zinvolle oefeningen met verschillende leermanieren!

Succes!

Startschot voor de eindsprint

Na de meivakantie gaan de schoolweken korten. Het eind van het schooljaar komt snel dichterbij en sommige leerlingen staan er (nog) niet goed voor…
Met goed en gedegen werk in de laatste schoolweken kunnen ze wellicht over naar het volgende leerjaar, maar daarvoor is het belangrijk dat ze een goede planning maken. De meivakantie is een prima moment om hiermee aan de slag te gaan. Samen met uw leerling kunt u zo'n langetermijnplanning  maken. Bij het lesmateriaal in deze community vindt allerlei materiaal wat kan helpen bij het maken van zo'n planning. U kunt daarbij denken aan een invulbestand voor een langetermijnplanning, maar ook een prioriteitenschema en een schema om alle leerstof overzichtelijk in op te schrijven.

 Een langetermijnplanning maken gaat doorgaans in zeven stappen:

1. leerstof verzamelen
2. lijstjes maken van wat er exact geleerd moet worden voor ieder vak
3. de tijd inventariseren
4. prioriteiten stellen
5. aanpak bepalen (hoe kun je de toetsen het beste voorbereiden)
6. de leerstof verdelen over de beschikbare tijd.
7. evalueren of de planning haalbaar is en waar nodig aanpassen.

De komende periode zullen we in deze community opdrachten plaatsen die van pas komen bij de eindsprint van uw leerlingen!

 

 

Toetsvragen: Leren is één, toetsen maken is twee!

 Geschreven door Patricia Hendrikx

Hoe leerlingen te helpen?

Als begeleider verdiept u zich in de ontwikkeling van de leerling. U gaat opzoek naar kwaliteiten en valkuilen. Het geeft u de mogelijkheid om de leerling te helpen met schoolmoeilijkheden. Niet alleen een grote uitdaging, maar ook een fantastische rol! U opent deuren voor de leerling! De leerling ervaart dat leren op heel veel verschillende manieren kan. Dit is de eerste stap; de ontdekkingsreis!

Vervolgens gaat de leerling de nieuwe leermethoden exploreren. De leerling heeft niet alleen tijd nodig om vaardig te worden in de nieuwe leermethoden, maar ook in het kiezen van leermethoden die het beste bij hem of haar passen.

Hoewel leerlingen de juiste leermethoden gebruiken, kunnen resultaten toch nog tegenvallen. Dit werkt demotiverend. Als begeleider ga je, samen met de leerling, op zoek naar een andere benadering.

Er kunnen meerdere dingen spelen. Bijvoorbeeld achterstanden, angsten, afleidingen, enz. Het is ook heel goed mogelijk dat de leerling moeite heeft met het begrijpen van de vraagstelling en het formuleren van goede antwoorden. Een studievaardigheid waar veel leerlingen moeite mee hebben.

De oefening zal in drie delen worden opgesplitst:

  • Inleiding

opzet toetsvragen_Inleiding

opzet toetsvragen_Soorten vragen, vraagwoorden, signaalwoorden en sleutelwoorden

  • toetsvragen lezen en begrijpen

opzet toetsvragen_Stappenplan toetsvragen lezen (STL-strategie)

opzet toetsvragen_Vragen bekijken met voorbeelden toetsvragen

  • antwoorden formuleren

opzet toetsvragen_Stappenplan toetsvragen beantwoorden (STB-strategie)

opzet toetsvragen_Antwoorden bekijken met voorbeelden toetsvragen

In de inleiding leren leerlingen wat het verschil is tussen open en gesloten vragen. Er worden eerst voorbeelden gegeven. Daarna krijgen leerlingen de opdracht om zelf voorbeelden te bedenken. Daarnaast krijgen leerlingen meer te weten over het verschil tussen en de functie van vraagwoorden, signaalwoorden en sleutelwoorden. In het tweede deel van de opdracht, toetsvragen lezen en begrijpen, gaan leerlingen met een stappenplan vragen lezen. Ze moeten bij elke vraagstelling aangeven wat de kern van de vraag is: wat is het onderwerp, waar wordt precies naar gevraagd en welk type antwoord past hierbij? In het laatste onderdeel wordt aandacht besteed aan het beantwoorden van toetsvragen. Leerlingen krijgen een stappenplan en maken oefeningen hoe antwoorden te formuleren.

U kunt de opdrachten ook vinden op de community bij de oefeningen (onderdeel competentie van het SMW-Model). De opdrachten horen bij elkaar. Ik adviseer u daarom ook om de opdrachten allemaal te maken. Op een later moment kunnen bepaalde opdrachten nog eens herhaald worden. Veel succes!