BLOG: de eindsprint 4

In de serie blogs over de eindsprint wil ik het toch ook graag hebben over het maken van toetsen op zich.
Want natuurlijk is het belangrijk dat leerlingen zich goed voorbereiden op toetsen door te leren, samenvattingen te maken, proefwerkvragen te maken en oefentoetsen te maken. Maar ik maak vaak genoeg mee dat leerlingen de leerstof goed beheersen, maar toch met een onvoldoende thuis komen.
De oorzaak ligt vaak in het niet goed lezen van de vragen en daardoor onjuiste of onvolledige beantwoording van de vragen.
Daarom geef ik leerlingen in deze periode van het jaar altijd een 'algemene toets'.
Ze hoeven er niet voor te leren, en hij is geschikt voor leerlingen van alle opleidingen en leerjaren.
De toets vindt u hier!
Zoals u ziet gaat het vooral om het goed lezen van vragen! Deze 'toets' maakt leerlingen op een prettige manier alert op het feit dat ze beter moeten lezen. En reken maar dat zo'n toets indruk maakt: ze praten er maanden, zelfs jaren later nog over!

Misschien ook een idee voor uw leerlingen?

ICT en zo

Afgelopen week werd weer de NOT georganiseerd in de Jaarbeurs.
Vele onderwijsprofessionals togen naar Utrecht om daar nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs te aanschouwen. Maar ook op zoek naar mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en nieuwe lesmethodes. Er werden diverse workshops en lezingen georganiseerd.
Zelf was ik afgelopen zaterdag op de beurs, en ik heb zeer zeker inspiratie opgedaan voor mijn werk als huiswerkbegeleider.
Zo was ik bij de lezing van Tijn Koenderink over perfectionisme en faalangst en ik leerde veel over nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied. Vooral dat laatste was bij de meeste onderwijsprofessionals die ik sprak op de NOT een belangrijk punt.
Dát is dan ook de reden dat ik de komende maand wekelijks zal gaan bloggen over de ontwikkelingen op het ICT-vlak.

Uit het onderzoek 'Beter samen' wat ik onlangs uitvoerde, bleek dat het merendeel van de docenten absoluut kansen zien voor het gebruik van social media en educatieve apps in het onderwijs, maar veel docenten hebben nog niet het gevoel dat ze alle ICT-vaardigheden machtig zijn, er is behoefte aan ontwikkeling op dat vlak.

Welnu die mogelijkheden zijn er! Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om uw eigen 21st century skills aan te pakken een een soortement van ICT-certificaat te halen.
Neem eens een kijkje op deze website om te zien wat de mogelijkheden zijn!

gedachtes voor de kerstvakantie

In het onderwijs worden leerlingen voorbereid op hun toekomst. Maar de maatschappij verandert en dus hebben leerlingen straks misschien andere kennis en vaardigheden nodig…
De Rijksoverheid wil hierover in gesprek gaan met onderwijsprofessionals, maar ook met ouders én leerlingen. Via http://www.onderwijs2032.nl kunnen mensen hierover de dialoog met elkaar aangaan. Dat moet dan uiteindelijk leiden tot een nieuw curriculum en nieuwe kerndoelen…

Uiteindelijk wil iedere docent of mentor natuurlijk zijn of haar leerlingen voldoende bagage meegeven om straks succesvol te kunnen zijn. Ik merk, ook in mijn werk, dat veel ouders, leerlingen én vooral ook docenten op dit moment nog heel erg bezig zijn met toetsscores op specifieke kennis en vaardigheden.

Nu heb ik net het boek 'The global achievement gap' van de hand van Tony Wagner gelezen en het probleem dat Wagner signaleert is dat we het in het Westen niet gaan redden met hogere toetsscores, terwijl dat wel precies is waarop westerse overheden zich blindstaren.
We gaan het in de wereld niet redden als we ons beperken tot het aanleren van zoveel mogelijk feitenkennis en als we onze energie blijven steken in het dresseren van kinderen tot hoge scoorders op gestandaardiseerde toetsen. Op dat vlak zullen we het nooit winnen van de Aziaten, die zich even goed die kennis kunnen eigen maken en vervolgens hun werk voor een veel lager loon zullen uitvoeren dan wie ook in het Westen.

Wagner stelt dat wij westerlingen ons in de wereld kunnen onderscheiden met dat wat Wagner de "7 survival skills" of "21st century skills' noemt.
Die omvatten:
1. kritische reflectie
2. samenwerken
3. aanpassingsvermogen
4. proactiviteit en ondernemerschap
5. effectieve communicatie
6. analytisch vermogen
7. nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht.

Wat we nodig hebben zijn proactieve, zelfsturende professionals die het gesprek aangaan met mensen die anders tegen de dingen aankijken zodat ze elkaar kunnen helpen de beste oplossing te vinden voor problemen die ze in hun werk tegenkomen. Mensen die hun visie helder onder woorden weten te brengen zodat ze er met anderen over in gesprek kunnen gaan. Mensen die de dingen niet voor lief nemen maar nieuwsgierig zijn naar hoe het anders en beter zou kunnen.

Onderwijsprofessionals – nu nog vaak de blik niet verder reikend dan de eigen klas – zouden veel meer met elkaar in gesprek moeten gaan over wat goed onderwijs is.  Zogenaamde lerende netwerken waarbij docenten van elkaar zowel binnen als buiten de school kunnen leren én elkaar kunnen uitdagen… Volgens Wagner is samenwerken in dit soort lerende netwerken de enige manier om de effectiviteit van het onderwijs significant op een hoger plan te brengen. 
Het isolement waarin leerkrachten werken staat de ontwikkeling van het onderwijs in de weg.

Wagner verwijst naar het Finse model. Daar vertrouwt de overheid erop dat de denkkracht van de leerkracht het systeem tot optimale ontwikkeling brengt, in plaats van de leerkracht als stemloze uitvoerder van beleid te behandelen. In Finland gaat men ervan uit dat leraren zelf kritisch denken en een visie op onderwijs uitdragen in plaats van enkel maar 'aan de eisen voldoen'

Dus niet méér toetsen en meer goochelen met cijfers, niet meer expertise van buitenaf, niet meer controle – maar meer openheid, meer contact, meer dialoog, meer samenwerking tussen de mensen die onderwijs geven.

Die samenwerking is ook iets wat we willen faciliteren in de community studiebegeleiding.
In onze Linked-in groep kunnen studiebegeleidingsvraagstukken, maar óók tips met elkaar gedeeld worden..

Laten we daar het komende kalenderjaar met zijn allen gebruik van maken!

Ik wens alle communityleden een heerlijke kerstvakantie om lekker tot rust te komen, te bezinnen en inspiratie op te doen voor een fantastisch nieuw onderwijsjaar!

Educatieve apps en social media deel 1

Zoals u weet doen wij deze maand onderzoek naar hoe onderwijsprofessionals aankijken tegen het gebruik van educatieve apps en social media met betrekking tot onderwijs.
Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog via deze link.

In december publiceren we de resultaten van het onderzoek, maar tot die tijd zullen we dit blog gebruiken om te kijken naar (on)mogelijkheden van educatieve apps en social media.

Wat ik om me heen hoor en zie is dat veel docenten best interesse hebben om te werken met educatieve apps, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen of niet voldoende kunnen inschatten of apps voldoende kwaliteit hebben.

De site eduapp is een fijn startpunt om te gaan werken met educatieve apps. Hier is het gemakkelijk zoeken naar apps voor bepaalde doelgroepen of vakgebieden. Daarnaast delen docenten hier lesideeën over het gebruik van apps tijdens de lessen. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

Voor vandaag heb ik er twee apps uitgepikt die erg passen bij ons vak van studiebegeleiding:
HuisWerk App is een app waarmee leerlingen hun lesrooster en huiswerk overzichtelijk in 1 app bij elkaar kunnen zetten. Hiermee hebben de leerlingen in één oogopslag een handig overzicht van hun lessen die dag en het huiswerk wat hierbij gemaakt moet worden. Het huiswerk is gesorteerd op datum en heeft 'tellers' voor hetgeen wat nog niet af is. Op deze manier leren de leerlingen plannen wat vaak voor veel leerlingen nog lastig is op de middelbare school.

Quizlet is een app die werkt met het principe van flashcards. Leerlingen gebruiken de app Quizlet om zelf flashkaartjes te maken van begrippen en/of woorden die onthouden moeten worden. De in de app gemaakte kaartjes kunnen leerlingen vervolgens gebruiken om op verschillende manieren te oefenen. Dit is een ideale manier om huiswerk te leren of om te leren voor een overhoring.

Volgende week meer over apps én social media in het onderwijs!

Onderzoek: Social media, apps, smartphones, kans of bedreiging?

Dit jaar stond de Nationale Onderwijsweek in het teken van ‘Beter Samen’.
'Beter Samen' slaat op het fenomeen dat leerprocessen zich niet alleen in het hoofd afspelen, maar ontstaan door voortdurende interactie met de sociale en culturele context.
'Beter Samen' gaat over onderwijs dat aansluit bij actualiteit. Hierbij zijn interactieve mogelijkheden zoals internet en educatieve apps wellicht van belang.
Studiekring grijpt het thema 'Beter samen' aan om te onderzoeken hoe onderwijsprofessionals aankijken tegen de relatie tussen (educatieve) apps en social media aan de ene kant en onderwijs aan de andere kant.
Vormen online ontwikkelingen, zoals apps en social media een bedreiging voor het onderwijs? Of ziet u juist kansen? Studiekring doet onderzoek naar deze ontwikkelingen. Uw mening als onderwijsprofessional is daarbij van essentieel belang.
Wij zijn benieuwd naar úw mening en vragen een paar minuten van uw tijd om deze enquête in te vullen.

Vliegende start: Leren huiswerk máken

De doelen zijn gesteld, de planning is gemaakt. Het schooljaar is inmiddels in volle gang, en er komt het nodige leer- en maakwerk op onze leerlingen af.

Vaak beginnen leerlingen zonder voorbereiding aan maakwerk. Beter is natuurlijk om even na te denken hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken, want dat kan uiteindelijk veel tijd en werk schelen.
We beginnen met een korte eye-opener voor alle leerlingen. De zogenaamde afraffeltest maakt leerlingen er bewust van dat het belangrijk is om goed te lezen voordat ze starten met maken van huiswerk en/of proefwerken.

Print deze afraffeltest uit op een A4-tje en geef dit aan de leerlingen. Vertel hen dat dit een toets is en dat ze twee minuten de tijd hebben. Meer niet.
Na afloop bespreekt u met hen wat ze hiervan geleerd hebben, en hoe ze dat gaan toepassen in het vervolg. Dit maakt vaak veel meer indruk op leerlingen dan dat een docent of begeleider alleen maar zegt dat het beter is om eerst goed te lezen.

Wat leerlingen moeten weten en kunnen verschilt natuurlijk per vak, maar ook per docent en per studieboek.
Voor dat laatste hebben we een mooie opdracht gemaakt, die vooral voor brugklassers erg handig is.
Veel leerlingen kennen de weg in hun eigen schoolboeken niet. Ze vinden het lastig om bepaalde informatie in hun boek op te zoeken. Maak uw leerlingen attent op de inhoudsopgave en de eventuele begrippenlijst in boeken.
Met deze opdracht boekindeling kunnen leerlingen een overzicht maken van de structuur van ieder leer- en werkboek. Dat helpt hen om meer overzicht te krijgen.

Informatievaardigheden

Pubers van tegenwoordig groeien op in een samenleving die bol staat van de informatie. Dagelijks krijgen ze te maken met feiten en meningen.
Zeker ook als ze gericht op zoek gaan naar informatie voor bijvoorbeeld een Praktische Opdracht of een presentatie is het belangrijk dat ze weten hoe ze snel en efficiënt betrouwbare informatie te pakken kunnen krijgen.

In mijn werk merk ik dat leerlingen grote moeite hebben met het verschil zien tussen bijvoorbeeld feiten en meningen.
'Ik heb het gevonden op Wikipedia, dus het klopt' is een veel gehoorde kreet.

Kortom er valt nog veel te verbeteren aan de informatievaardigheden van middelbare scholieren.
Om hen wat te helpen staat er nu bij het lesmateriaal in de community, maar óók in het vaklokaal voor leerlingen, een stappenplan voor informatievaardigheden. Aan de hand van dat stappenplan leren ze stap voor stap op een goede manier informatie zoeken én vinden!