Goede Voornemens 1

De kerstvakantie zit erop, 2015 is begonnen, en net zoals veel volwassenen onder ons, hebben ook veel scholieren goede voornemens. Bij veel scholieren hebben deze voornemens betrekking op school. Ze willen bijvoorbeeld 'beter gaan werken voor school'.
Veel van deze voornemens verzanden na enkele weken/maanden, en dat komt omdat leerlingen hun voornemens of doelen niet concreet genoeg maken. 'Beter gaan werken voor school' is niet meetbaar. Beter zou bijvoorbeeld zijn: 'ik ga bijles nemen voor het vak Duits' of  'ik ga voortaan een weekplanning maken'
Voor pubers is het lastig om doelen concreet te maken, en daardoor is het lastig deze doelen na te streven, waardoor al snel de frustratie toeslaat.

Er ligt dus voor ons een taak om hen te begeleiden bij het opstellen van concrete doelen…
Maar ook motivatie speelt natuurlijk een rol bij het in de praktijk brengen van goede voornemens. Deze maand staan goede voornemens centraal in het wekelijkse blog.

Vandaag met deze gratis opdracht om leerlingen op een goede manier doelen te laten stellen!

Volgende week meer goede voornemens-ondersteuning!

Educatieve apps en social media deel 1

Zoals u weet doen wij deze maand onderzoek naar hoe onderwijsprofessionals aankijken tegen het gebruik van educatieve apps en social media met betrekking tot onderwijs.
Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog via deze link.

In december publiceren we de resultaten van het onderzoek, maar tot die tijd zullen we dit blog gebruiken om te kijken naar (on)mogelijkheden van educatieve apps en social media.

Wat ik om me heen hoor en zie is dat veel docenten best interesse hebben om te werken met educatieve apps, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen of niet voldoende kunnen inschatten of apps voldoende kwaliteit hebben.

De site eduapp is een fijn startpunt om te gaan werken met educatieve apps. Hier is het gemakkelijk zoeken naar apps voor bepaalde doelgroepen of vakgebieden. Daarnaast delen docenten hier lesideeën over het gebruik van apps tijdens de lessen. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

Voor vandaag heb ik er twee apps uitgepikt die erg passen bij ons vak van studiebegeleiding:
HuisWerk App is een app waarmee leerlingen hun lesrooster en huiswerk overzichtelijk in 1 app bij elkaar kunnen zetten. Hiermee hebben de leerlingen in één oogopslag een handig overzicht van hun lessen die dag en het huiswerk wat hierbij gemaakt moet worden. Het huiswerk is gesorteerd op datum en heeft 'tellers' voor hetgeen wat nog niet af is. Op deze manier leren de leerlingen plannen wat vaak voor veel leerlingen nog lastig is op de middelbare school.

Quizlet is een app die werkt met het principe van flashcards. Leerlingen gebruiken de app Quizlet om zelf flashkaartjes te maken van begrippen en/of woorden die onthouden moeten worden. De in de app gemaakte kaartjes kunnen leerlingen vervolgens gebruiken om op verschillende manieren te oefenen. Dit is een ideale manier om huiswerk te leren of om te leren voor een overhoring.

Volgende week meer over apps én social media in het onderwijs!

Stappenplannen

De herfstvakantie komt eraan en dat is een tijd dat veel scholieren werken aan bijvoorbeeld werkstukken en boekverslagen.
Het is voor veel leerlingen lastig om dat soort grote projecten efficiënt aan te pakken.


Ze kunnen de grote opdrachten nog niet helemaal overzien en ‘verzuipen’ dan soms.


Een handig stappenplan kan hen hierbij helpen. Natuurlijk kun je als docent zelf je eigen stappenplan in elkaar zetten. Maar u zou ook eens een kijkje kunnen nemen bij het lesmateriaal in de community.

Daar zijn voor allerhande soorten opdrachten stappenplannen te vinden! Er is zelfs een aparte rubriek voor het ProfielWerkStuk!
Past het niet helemaal in uw straatje? Dan kunt u het uiteraard aanpassen…


Mist u een stappenplan? Laat het weten, dan ga ik ermee aan de slag!

Vliegende start: Leren huiswerk máken

De doelen zijn gesteld, de planning is gemaakt. Het schooljaar is inmiddels in volle gang, en er komt het nodige leer- en maakwerk op onze leerlingen af.

Vaak beginnen leerlingen zonder voorbereiding aan maakwerk. Beter is natuurlijk om even na te denken hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken, want dat kan uiteindelijk veel tijd en werk schelen.
We beginnen met een korte eye-opener voor alle leerlingen. De zogenaamde afraffeltest maakt leerlingen er bewust van dat het belangrijk is om goed te lezen voordat ze starten met maken van huiswerk en/of proefwerken.

Print deze afraffeltest uit op een A4-tje en geef dit aan de leerlingen. Vertel hen dat dit een toets is en dat ze twee minuten de tijd hebben. Meer niet.
Na afloop bespreekt u met hen wat ze hiervan geleerd hebben, en hoe ze dat gaan toepassen in het vervolg. Dit maakt vaak veel meer indruk op leerlingen dan dat een docent of begeleider alleen maar zegt dat het beter is om eerst goed te lezen.

Wat leerlingen moeten weten en kunnen verschilt natuurlijk per vak, maar ook per docent en per studieboek.
Voor dat laatste hebben we een mooie opdracht gemaakt, die vooral voor brugklassers erg handig is.
Veel leerlingen kennen de weg in hun eigen schoolboeken niet. Ze vinden het lastig om bepaalde informatie in hun boek op te zoeken. Maak uw leerlingen attent op de inhoudsopgave en de eventuele begrippenlijst in boeken.
Met deze opdracht boekindeling kunnen leerlingen een overzicht maken van de structuur van ieder leer- en werkboek. Dat helpt hen om meer overzicht te krijgen.

Handige apps voor school!

Leerlingen zijn tegenwoordig vreselijk handig met mobieltjes en tablets.
Natúúrlijk spelen ze graag spelletjes, en dat leidt hen af van het schoolwerk. Maar er zijn ook hele handige, bruikbare apps voor middelbare scholieren en basisschoolleerlingen.
Goed om daar ook van op de hoogte te zijn! Kennisnet maakte een lijst met de 25 beste apps voor school.

Daarnaast is onlangs de Studiekring Planner app gelanceerd. Hiermee kunnen leerlingen zelf hun huiswerk plannen. In eerste instantie is de app alleen bruikbaar voor leerlingen die begeleiding volgen bij Studiekring, maar het streven is wel om de app binnenkort ook toegankelijk te maken voor anderen! Ik houd u op de hoogte!

 

 


Leerlingen sprinten samen naar de eindstreep van het schooljaar

We zitten midden in de eindsprint-periode! De afsluitende toetsweek van dit schooljaar komt met rasse schreden naderbij en bij sommige leerlingen kan de stress hoog oplopen.

Veel mentoren zoeken naar manieren om hun mentorlessen goed in te vullen in deze laatste weken van het schooljaar.
Het maken van een planning tot aan de laatste toetsweek is een mogelijkheid, daarover schreef ik al eerder op dit blog.

Wat ook een fijne manier is, is om tijdens de mentorles een soort 'bijlesuur' te houden voor én door uw leerlingen.
Met name voor de onderbouw is het verstandig om zélf te bekijken welke leerlingen moeite hebben met welke vakken én welke leerlingen juist uitblinken in vakken. U kunt dan per uur 2 blokken maken. In het ene blok geven een aantal sterke leerlingen uitleg over de toetsstof van een bepaald vak waarin zij uitblinken. Zij helpen hiermee leerlingen die veel moeite met dit vak hebben.
Het tweede blok worden andere vakken aangepakt op dezelfde manier, maar wellicht met andere leerlingen.

Veel bovenbouwleerlingen vinden het vaak fijner om wat meer zelfstandig elkaar te helpen. 
Een goede manier zou kunnen zijn om leerlingen te vragen welk vak ze het meest tegenop zien in de toetsweek.
Vervolgens komen alle leerlingen per vak bij elkaar om met elkaar de problemen te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen. In sommige klassen wordt er zelfs een facebook-groep of een diigo-groep voor aangemaakt. Leerlingen kunnen daar vragen stellen en beantwoorden, youtube-filmpjes met uitleg plaatsen, links naar goede sites met uitleg en extra oefeningen etc, etc…

Misschien een goed idee voor u?!

 

 

Informatievaardigheden

Pubers van tegenwoordig groeien op in een samenleving die bol staat van de informatie. Dagelijks krijgen ze te maken met feiten en meningen.
Zeker ook als ze gericht op zoek gaan naar informatie voor bijvoorbeeld een Praktische Opdracht of een presentatie is het belangrijk dat ze weten hoe ze snel en efficiënt betrouwbare informatie te pakken kunnen krijgen.

In mijn werk merk ik dat leerlingen grote moeite hebben met het verschil zien tussen bijvoorbeeld feiten en meningen.
'Ik heb het gevonden op Wikipedia, dus het klopt' is een veel gehoorde kreet.

Kortom er valt nog veel te verbeteren aan de informatievaardigheden van middelbare scholieren.
Om hen wat te helpen staat er nu bij het lesmateriaal in de community, maar óók in het vaklokaal voor leerlingen, een stappenplan voor informatievaardigheden. Aan de hand van dat stappenplan leren ze stap voor stap op een goede manier informatie zoeken én vinden!

 

Leerlingen motiveren via leerwereld-leefwereld-connecties

Op school lopen leerlingen constant tegen motivatiedilemma's aan.
Als je iets laat, doe je ook iets. Een leerling die zijn huiswerk niet maakt is niet gelijk een luie leerling. Hij of zij heeft daar (onbewust) zijn redenen voor. Als hij zijn huiswerk wel maakt, kan hij niet naar voetbal, hockey of muziekles, met als gevolg een mopperende trainer of muziekleraar. Of misschien stelt hij zijn ouders, met een eigen winkel wel teleur als hij hen niet helpt na schooltijd.
Hoe dan ook; leerlingen moeten heel veel keuzes maken. Keuzes die bepaald worden door motivatie, zowel intrinsiek als extrinsiek. 

En juist nu het einde van het schooljaar nadert en er door de meeste leerlingen nog hard gewerkt moet worden voor een mooi overgangsrapport, willen wij als begeleiders graag dat leerlingen wél hun huiswerk maken en goed leren voor de proefwerken.

We zullen hen daarvoor moeten motiveren..

Hieronder een aantal tips voor mentoren en studiebegeleiders:
1. zorg voor een veilige groep waarin een goed contact is tussen leerlingen en docent. Hoe veiliger de groep, hoe beter de leerhouding.
2. wees enthousiast. Een enthousiaste docent zorgt voor enthousiaste leerlingen!
3. maak in je contact met leerlingen verbinding met de interessewereld van je leerlingen. 
4. wees grenzeloos nieuwsgierig naar hun demotivatie
5. geef positieve feedback

Voor ons als volwassenen is het niet altijd eenvoudig om aansluiting te vinden bij de leefwereld van onze leerlingen.
Daarom hier een korte oefening  voor u, mentor, begeleider, om leefwereld en leerwereld op elkaar te laten aansluiten.

 

 

Toetsvragen: Leren is één, toetsen maken is twee!

 Geschreven door Patricia Hendrikx

Hoe leerlingen te helpen?

Als begeleider verdiept u zich in de ontwikkeling van de leerling. U gaat opzoek naar kwaliteiten en valkuilen. Het geeft u de mogelijkheid om de leerling te helpen met schoolmoeilijkheden. Niet alleen een grote uitdaging, maar ook een fantastische rol! U opent deuren voor de leerling! De leerling ervaart dat leren op heel veel verschillende manieren kan. Dit is de eerste stap; de ontdekkingsreis!

Vervolgens gaat de leerling de nieuwe leermethoden exploreren. De leerling heeft niet alleen tijd nodig om vaardig te worden in de nieuwe leermethoden, maar ook in het kiezen van leermethoden die het beste bij hem of haar passen.

Hoewel leerlingen de juiste leermethoden gebruiken, kunnen resultaten toch nog tegenvallen. Dit werkt demotiverend. Als begeleider ga je, samen met de leerling, op zoek naar een andere benadering.

Er kunnen meerdere dingen spelen. Bijvoorbeeld achterstanden, angsten, afleidingen, enz. Het is ook heel goed mogelijk dat de leerling moeite heeft met het begrijpen van de vraagstelling en het formuleren van goede antwoorden. Een studievaardigheid waar veel leerlingen moeite mee hebben.

De oefening zal in drie delen worden opgesplitst:

  • Inleiding

opzet toetsvragen_Inleiding

opzet toetsvragen_Soorten vragen, vraagwoorden, signaalwoorden en sleutelwoorden

  • toetsvragen lezen en begrijpen

opzet toetsvragen_Stappenplan toetsvragen lezen (STL-strategie)

opzet toetsvragen_Vragen bekijken met voorbeelden toetsvragen

  • antwoorden formuleren

opzet toetsvragen_Stappenplan toetsvragen beantwoorden (STB-strategie)

opzet toetsvragen_Antwoorden bekijken met voorbeelden toetsvragen

In de inleiding leren leerlingen wat het verschil is tussen open en gesloten vragen. Er worden eerst voorbeelden gegeven. Daarna krijgen leerlingen de opdracht om zelf voorbeelden te bedenken. Daarnaast krijgen leerlingen meer te weten over het verschil tussen en de functie van vraagwoorden, signaalwoorden en sleutelwoorden. In het tweede deel van de opdracht, toetsvragen lezen en begrijpen, gaan leerlingen met een stappenplan vragen lezen. Ze moeten bij elke vraagstelling aangeven wat de kern van de vraag is: wat is het onderwerp, waar wordt precies naar gevraagd en welk type antwoord past hierbij? In het laatste onderdeel wordt aandacht besteed aan het beantwoorden van toetsvragen. Leerlingen krijgen een stappenplan en maken oefeningen hoe antwoorden te formuleren.

U kunt de opdrachten ook vinden op de community bij de oefeningen (onderdeel competentie van het SMW-Model). De opdrachten horen bij elkaar. Ik adviseer u daarom ook om de opdrachten allemaal te maken. Op een later moment kunnen bepaalde opdrachten nog eens herhaald worden. Veel succes!

 

Leermoeilijkheden

 

 

Leermoeilijkheden


“Leermoeilijkheden” is een onderdeel van het deelgebied Competentie van het SMW-Model. De competentie van leerlingen met betrekking tot school wordt namelijk beïnvloed door leermoeilijkheden.


Bij leermoeilijkheden wordt onderscheid gemaakt tussen leerproblemen en leerstoornissen. Leerproblemen treden op wanneer er onvoldoende stimulatie is in de omgeving of er sprake is van een beneden gemiddelde intelligentie. Men noemt deze ook wel secundaire leerproblemen. De persoon in kwestie vertoont leermoeilijkheden op allerlei vlakken. Leerstoornissen daarentegen zijn primaire leerproblemen. Leerlingen met leerstoornissen beschikken gewoonlijk over een normale intelligentie. Belangrijke kenmerken van leerstoornissen zijn dat ze persisterend en specifiek zijn. Persisterend houdt in dat de leerling bepaalde leerproblemen altijd met zich mee zal dragen. Voorbeelden van leerstoornissen zijn dyslexie (een opvallend probleem met het leren lezen en/of spellen) en dyscalculie (een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen).


In de onderstaande opdracht krijgen leerlingen de taak om naar hun eigen leermoeilijkheden te kijken. Ze gaan eerst brainstormen over dingen die zij in het algemeen moeilijk vinden. Daarna kijken ze naar specifieke taken en vakken. Vervolgens gaat de leerling opzoek naar middelen, die ervoor zorgen dat de leerling zo min mogelijk last heeft van zijn leermoeilijkheden. Als begeleider is het belangrijk om de leerling hierin te begeleiden. De opdracht vraagt veel zelfkennis van de leerling.  

Leermoeilijkheden – aanpak