BLOG: de eindsprint 6

U kent het wel: scholieren die het tijdens de les en tijdens de pauzes steeds maar hebben over die ene game en hoever ze daarin al gekomen zijn….
Wij als docenten kunnen ons er nog al eens aan ergeren dat leerlingen zoveel tijd aan gamen besteden, in plaats van aan het schoolwerk.
In mijn werk als huiswerkbegeleider heb ik gemerkt dat je dit game-fenomeen ook kunt omdraaien tot iets heel positiefs.

"Wat als leerlingen nou eens met hun huiswerk aan de slag gaan op een game-achtige manier?! Dat zou best een positieve invloed op hun motivatie kunnen hebben…"

Met die gedachte ben ik aan de slag gegaan, en uiteindelijk rolde daar een stappenplan uit om je schoolwerk als een computergame te gaan zien.
Ik heb het stappenplan getest met mijn leerlingen en ze waren enthousiast. Er werd goed gewerkt, leren was opeens veel leuker en hun resultaten verbeterden!

Voor mij reden om dit stappenplan met u te delen! Gaat u het ook proberen? Ik ben benieuwd naar uw ervaringen!

Blog: de eindsprint 3

In mijn blogs schrijf ik in deze periode over de eindsprint naar een goed overgangsrapport.
Maar nu de meivakantie begonnen is, of voor sommigen nog moet beginnen, is het voor leerlingen extra lastig om de discipline en de motivatie op te brengen om iets te doen voor school. Hoezeer ze ook weten dat het hard nodig, sommigen kunnen zich er maar lastig toe zetten.

Om mijn leerlingen een beetje te helpen, heb ik voor hen een opdracht gemaakt over zelfdiscipline. Ik geef deze opdracht 3 of 4 weken achter elkaar aan mijn leerlingen om hen te helpen zich bewuster te worden van hun verantwoordelijkheid en de afspraken die ze moeten nakomen om de kansen op bevordering zo groot mogelijk te maken.

Mijn ervaring is dat het kwartje bij leerlingen vaak na 2 a 3 weken wel valt en dat ze vanaf die tijd zich beter aan hun huiswerkafspraken met mij, maar vooral met zichzelf gaan houden. Een belangrijk punt, juist in de periode van de eindsprint.

Bij jonge leerlingen is er vaak wat meer tijd nodig!

Goede voornemens 3

Inmiddels zitten we in de derde week na de kerstvakantie. De derde week dus van de goede voornemens.
Bij veel mensen, en dus ook bij onze leerlingen, komt nu een lastig punt: volhouden!

Een paar belangrijke tips waarmee u uw leerlingen kunt helpen om door te (blijven) zetten:

- Probeer hen voor ogen te houden waarom ze dit doen, bijvoorbeeld om over te gaan naar het volgende leerjaar, om naar een hoger niveau door te mogen stromen of om te slagen voor het eindexamen.
Wat heel goed werkt is om leerlingen hun dromen (dus bijvoorbeeld op het VWO blijven omdat hij of zij dolgraag arts wil worden) op papier te laten zetten en dit boven hun bureau te hangen. Ze worden er dan iedere keer mee geconfronteerd als ze aan hun huiswerk starten en dat kan hen helpen om door te zetten.
- Laat hen meetbare doelen stellen. Overgaan naar een volgend leerjaar is een te groot en voor pubers te onoverzichtelijk doel. Beter is om te werken met kleinere doelen die uiteindelijk leiden tot het hoofddoel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan iedere maand een tekort wegwerken.
- Houd samen bij wat er goed gaat op weg naar het uiteindelijke doel. Dat zorgt ervoor dat een leerling positief gestemd is en de motivatie minder snel verliest. Vanuit deze positieve mindset kan dan aan verbeterpuntjes gewerkt worden.
- Help leerlingen hun valkuilen te kennen en probeer deze te vermijden. Bespreek samen wanneer de kans het grootst is dat een leerling in oude gewoontes terugvalt en schrijf samen op wat de leerling als alternatief moet doen om te voorkomen dat hij in deze valkuil loopt.
- Evalueer regelmatig hoe het gaat en wat er bijgestuurd moet worden. Het is het beste om dit wekelijks te doen, zo kan er snel worden aangepast als een bepaalde werkwijze toch niet zo goed werkt bij deze leerling.

Volgende week deel 4 in de serie goede voornemens!


Uitleg aandachtsgebeid Autonomie

 

Autonomie

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid is de mate waarin leerlingen zelfstandig beslissingen kunnen nemen, taken kunnen uitvoeren, doelen kunnen bepalen en prioriteiten kunnen stellen. Hoe zelfstandig leerlingen zijn hangt af van meerdere factoren, zoals zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, intelligentie, behoefte aan steun/bevestiging, ervaring, enz. Daarnaast kan zelfstandigheid belemmert of gestimuleerd worden door de sociale omgeving van leerlingen.

Zelfstandigheid is belangrijk voor leerlingen om zich te kunnen ontplooien. Door zelfstandig te werken, leren leerlingen keuzes te maken en beslissingen te nemen. Een goede begeleiding bevordert het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van leerlingen bij school.

Verantwoordelijkheid

Het is belangrijk dat leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Als begeleider is het vooral een uitdaging zicht te krijgen op het “verantwoordelijkheidsgevoel” van leerlingen. Weten leerlingen wat het betekent en waarom het belangrijk is? Hoe kijken leerlingen tegen hun eigen verantwoordelijkheid aan? Waar zijn ze goed in en wat vinden ze lastig?

Verantwoordelijkheid voor school houdt in dat leerlingen kunnen uitleggen waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt, maar ook waarom zij bepaalde taken en/of handelingen (niet) uitgevoerd hebben. Verantwoordelijkheid is groeit naarmate leerlingen zich er meer bewust van worden. Goede begeleiding kan leerlingen helpen het “verantwoordelijkheidsgevoel” verder te ontwikkelen.

Als begeleider is het de taak leerlingen te begeleiden en te stimuleren “verantwoordelijkheid te voelen”. Hoe meer inzicht de leerling heeft in de betekenis van “eigen verantwoordelijkheid”, hoe groter de betrokkenheid bij school.

Om verantwoording af te kunnen leggen, moeten leerlingen zicht hebben op de eigen kennis & vaardigheden, maar ook de eigen kwaliteiten & valkuilen. Vervolgens moeten zij keuzes maken, acties ondernemen en dit hele proces kunnen volgen en uitleggen.

Inzicht

Met inzicht wordt vooral gekeken naar de zelfkennis van leerlingen. Hoe kijken leerlingen tegen hun eigen functioneren aan? Wat weten zij over hun eigen kwaliteiten en valkuilen? Hoe gaan zij daarmee om?

Het onderwijs van deze tijd (evenals veel andere maatschappelijke ontwikkelingen) stelt dat leerlingen betrokken moet zijn bij hun eigen ontwikkeling. Leerlingen krijgen de ruimte mede te bepalen wat er wordt gedaan en vooral hoe. Begeleiders hebben daarbij steeds meer een ondersteunende rol.

Deze vrijheid doet een beroep op verschillende vaardigheden. Leerlingen moeten bijvoorbeeld kunnen inzien waar hun kwaliteiten en aandachtspunten liggen, zodat zij deze kunnen inzetten en verder kunnen ontwikkelen. Begeleiders krijgen de taak om leerlingen te helpen op zoek te gaan naar de kwaliteiten en valkuilen.

Motivatie

Bijna alle leerlingen hebben er wel eens last van: geen motivatie om schoolwerk te maken. Desondanks is motivatie een vereiste voor leerlingen om hun school succesvol af te ronden. Is een leerling niet gemotiveerd om zijn schoolwerk te doen dan zal hij/zij vroeg of laat vast lopen.

Als begeleider is het belangrijk om zicht te hebben op de motivatie van leerlingen. Wanneer is de leerling niet gemotiveerd?, hoe komt het dat de leerling met tegenzin aan het werk gaat?, hoe zou de leerling het willen oplossen?

Vragenlijst aandachtsgebied Autonomie

Het aandachtsgebied Autonomie heeft vier invalshoeken, namelijk Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Inzicht en Motivatie. Met de vragenlijst krijgt u een beter beeld van de autonomie van de leerling.

 

Vragenlijst voor Begeleiders – Autonomie Toelichting Vragenlijst voor Begeleiders – Autonomie

Oefenmateriaal aandachtsgebied Autonomie

 

Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid Inzicht      Motivatie         

Zelfstandigheid: wat is het?

Verantwoordelijkheid: wat is het en waarom is het belangrijk?

Vragenlijst SMW-Model

Opdracht Motivatie 'drijfveren, doelen en prioriteiten'

     

Opdracht Motivatie 'inzicht autonome motivatie'

     

Tips Motivatie 'benadering docent ter bevordering van motivatie'

     

Opdracht Motivatie 'plan van aanpak'