Geachte chemie docenten en TOA’s, 

Op uw locatie kan ik een nascholing cursus chromatografie verzorgen. Deze neemt een dag in beslag en de kosten zijn €150,- per persoon inclusief handout, kolommen , chemicaliën en BTW.

De motivatie voor deze cursus is, dat vrijwel alle analyses op basis  van titratie, kleurmeting, neerslag reacties etc. door chromatografische methoden zijn vervangen. Bovendien loopt, wat er in de schoolboeken over chromatografie staat, achter bij de praktijk.

De leerlingen zullen in de praktijk bij vrijwel alle laboratoria (keuringsdiensten, ziekenhuizen, industrie) chromatografie als analysetechniek tegen komen. Vrijwel alles wat we in de maatschappij tegenkomen

( voeding, geneesmiddelen, olie/benzine, verf, plastics etc. )  wordt gecontroleerd met chromatografische technieken.

Er  zijn visueel aantrekkelijke practica ontworpen, met een opklimmende moeilijkheidsgraad, waarbij de leerlingen continu bezig zijn. In het onderstaande programma komen die practica en de achtergronden er van aanbod.

Programma:

-       Aanvang 09.30

Presentatie

            De voor- en nadelen van gaschromatografie en vloeistofchromatografie.

Practicum

-       Het nieuwe papierchromatografie experiment (beter te bepalen Rf waarden)

-       Normale fase experiment (kleurstoffen in lampenolie)

-       Omgekeerde fase experiment (kleurstoffen in instant frisdranken)

-       Ion suppressie experiment (invloed van de pH op de scheiding)

-       Anionen experiment (chromaat of permanganaat op een ionenwisselaar adsorberen)

-       Kationen experiment (koper ionen op een kationen wisselaar adsorberen)

-       Tegenion of zeep experiment (met een zeep anionen laten adsorberen op een –C18 kolom)

-       Het experiment met organische anionen (ionogene organische kleurstoffen scheiden op een anionenwisselaar)

-       De scheiding van een polymeer (het gel chromatografie experiment)

Presentatie

-       Bouw van een eigen LC apparaat.

-       Zelf uit te voeren toepassingen (het druivensap practicum, het crêpe papier practicum, waterzuivering practicum)

-       Nieuwe ontwikkelingen in de industrie (de nieuwe ultra  hoge druk apparatuur, fotodiode array UV , massaspectrometrie detectie)

-       Afsluiting 16.00u

 

Het doel van deze nascholing cursus is om het gat tussen theorie en praktijk wat kleiner te maken (professionalisering van het onderwijs).

 

Wilt u meer weten over deze cursus, mail dan naar Wim.Staal@HAN.nl  of Staalmeesters@Planet.nl

 

 

 

Wim J. Staal

Reageer


5 + = zes