Beste collega,

Op de meeste scholen hebben de eindexamenkandidaten hun profielwerkstuk afgerond of staan ze op het punt dat te doen. Daarom wil SLO u herinneren aan de wedstrijd profielmeesterstuk die op 24 april 2012 plaats zal vinden.

Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding. In het profielmeesterstuk tonen leerlingen niet alleen aan inhoudelijk deskundig te zijn, maar ook over de kwaliteiten te beschikken die essentieel zijn voor een succesvol vervolg van hun opleiding in het hbo of op de universiteit.

Op de site  www.profielmeesterstuk.slo.nl kunt u een goede indruk krijgen van het enthousiasme van de deelnemers aan eerdere wedstrijden.

Voor het beste havo-profielmeesterstuk en het beste vwo-profielmeesterstuk is een reischeque van 500 euro beschikbaar. Voor de nummers 2 en 3 zijn reischeques van resp. 250 en 100 euro beschikbaar. Ook in 2012 zal de jury onder voorzitterschap staan van prof. Wijnand Wijnen.

Meer informatie op www.profielmeesterstuk.slo.nl

Met vriendelijke groet, Albert van der Kaap, SLO

Reageer


3 × = vierentwintig