Op 7 maart start de voorjaarsronde van de webklas Scheikunde bij de Scholierenacademie van de RUG. De webklassen zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingen van 5 en 6 vwo die een indruk willen krijgen van de studie Scheikunde, of die ‘gewoon’ in deze onderwerpen geïnteresseerd zijn. Aan deze webklassen zijn geen kosten verbonden. Zouden de scholieren en docenten die uw website bezoeken hier in geïnteresseerd kunnen zijn? In dat geval zou ik het zeer waarderen als u deze webklassen op uw website zou willen aankondigen, zowel op het deel voor docenten als op het deel voor leerlingen. Ik heb hiervoor de volgende tekstjes geschreven. Hopelijk kunt u hier ruimte voor vinden op uw website.

‘Kom digitaal proefstuderen bij de Rijksuniversiteit Groningen! Zit je in vwo 5 of 6 en wil je graag weten hoe dat is, studeren?  De RUG biedt dit voorjaar (7-31 maart) een zestal webklassen aan, waaronder een webklas Scheikunde. Deze webklas gaat over zonnecellen. Welke verschillende types zonnecellen zijn er? Hoe kan licht voor elektriciteit zorgen? Deelname (gratis!) kan per klas of individueel. Inschrijven kan tot 18 februari via de website van de Scholierenacademie van de RUG: www.rug.nl/scholieren/webklassen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw moeite en vriendelijke groeten,
Anna Jeronimus
Studentassistent Scholierenacademie

Reageer


vier + = 11