Training van leraren in Cambodja

In 2010 heb ik in Cambodja leraren science (biologie, scheikunde en natuurkunde) van het lager secundair onderwijs in de provincie Kampot getraind. Dankzij deze website en nieuwsbrief x§heb ik ook aan de 95 scholen wandplaten over science onderwerpen kunnen uitdelen. Dit jaar ga ik opnieuw naar Cambodja om verder aan dit project te werken. Ik ga nu Cambodjaanse leraren tot trainers opleiden die vervolgens in 10 provincies de training aan leraren science aanbieden.
Om het project in 2011 te kunnen uitvoeren heb ik ongeveer 26.500 Euro nodig. Zelf moet ik de helft van het bedrag bijeen brengen door middel van acties en giften. De NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) zal door mij ingezamelde gelden verdubbelen. Vandaar dat ik je verzoek om dit project te steunen.
Je kunt een bijdrage storten op het rekeningnummer 919 45 16 t.n.v. de Stichting ABCD te Voorburg (ANBI no. 52664) onder vermelding van ‘Cambodja’.

Wil je meer informatie over het project dan mail ik je die graag, hans.langendam@gmail.com

Reageer


3 − drie =