Eenvoudig communiceren

Bij Uitgeverij Eenvoudig Communiceren verschijnt in oktober een tweede werk van Herman Koch in eenvoudige taal: ‘Zomerhuis met zwembad’.
Ook is verschenen een uniek boek verschenen over Nederlandse tradities en gewoonten: Typisch Nederlands. Door de eenvoudige taal is Typisch Nederlands ideaal voor nieuwkomers en allochtonen die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen.
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren is gespecialiseerd in het uitgeven van boeken en kranten in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands, speciaal voor jongeren en volwassen die niet zo sterk zijn in lezen. Meer informatie vind je op de website.

Leeslicht: lezen in gewone taal

Leeslicht is een boekenserie van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren met boeken voor volwassenen in gewone taal. Elk half jaar verschijnen er nieuwe delen.
Ter gelegenheid van de Internationale Dag  van de Alfabetisering kosten de meeste delen van deze serie maar € 4,99. Dit aanbod geldt van 8 t/m 16 september. Meer informatie op de website.

Meedoen aan het boek ‘Werken met de krant?’

De kranten van de uitgeverij Eenvoudig Communiceren zijn een ideaal instrument om de taalvaardigheid te verbeteren. Gebruik je deze kranten in je lespraktijk? De uitgeverij  wil graag horen wat je ervaringen zijn met deze kranten.
Wil je  meewerken aan het boek ‘Werken met de krant’? Beschrijf in maximaal 2 A4-tjes hoe je met je leerlingen de krant gebruikt. Mail je reactie naar m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl.
Vergeet niet je naam, school, adres en telefoonnummer te vermelden. Jekrijgt het boek gratis toegestuurd als het klaar is! Vermeld ook welke krant van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren je gebruikt. 
 Start!-krant voor volwassenenonderwijs (Nt1 en Nt2)
PrO-krant voor leerlingen in het Praktijkonderwijs en VSO
Werkze voor leerlingen op MBO-1 niveau (AKA-opleiding)
Basic voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo
Klar & Deutlich voor leerlingen Duits tot en met vmbo-4 niveau

Vragen op je op weg te helpen

* Lees je de krant klassikaal of in groepjes?

* Met welk doel lees je de krant: begrijpend lezen, burgerschap, stagekeuze?

* Wordt de krant gebruikt voor spreekbeurten?

* Welke onderwerpen uit de krant vind je belangrijk om te behandelen in de les?

* Welke onderwerpen vinden je leerlingen het leukst?

* Wat vind je van de lesbrief?

* Kun je iets zeggen van het effect van de krant op de taal- en  leesvaardigheid van uw leerlingen?

* Mogen leerlingen de krant meenemen naar huis (soms ook goed voor de ouders)?

* Heb je tips voor andere docenten?

TaalPerfect

TaalPerfect is een beproefde digitale methode voor taalondersteuning Nederlands op 6 niveaus, met beknopte theorie, zeer veel oefeningen, uitleg bij alle gemaakte fouten, niveautoetsen en schoolcertificaten. De methode is ontwikkeld door docenten van het ROC West-Brabant.
Sinds 1 februari 2011 is deze methode compleet: een demofilmpje staat op www.taalperfect.nl.
Vanwege de sterk toenemende vraag naar TaalPerfect zoeken de ontwikkelaars collega’s die op provisiebasis dit programma onder de aandacht willen brengen van, c.q. willen demonstreren aan collega’s op scholen voor vo, mbo en hbo. Belangstelling? Neem contact op met jac@taalperfect.nl of met leon@taalperfect.nl.

De kracht van (voor)lezen in het vmbo en praktijkonderwijs

Presentatiemiddag vrijdag 14 januari 2011 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.
Interactief voorlezen is een in de praktijk beproefde aanpak in het basisonderwijs  om het plezier en de interesse in lezen te vergroten.  Het APS heeft het afgelopen jaar een aanpak ontwikkeld en uitgeprobeerd om deze succesvolle manier van voorlezen te vertalen naar het vmbo en praktijkonderwijs, gebaseerd op het werk van de Brit Aidan Chambers. De bijeenkomst wordt georganiseerd door APS in samenwerking met Stichting Lezen. Alle informatie vind je op de website.