Taalpost junior: TLPST

Sinds april 2002 geeft het Genootschap Onze Taal de elektronische nieuwsbrief ‘Taalpost’ uit. Taalpost brengt driemaal per week in de vorm van een e-mailpagina taalnieuws, taaladviezen en taaltips.
Het Genootschap brengt sinds mei 2011 een aparte Taalpost-versie uit voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: Taalpost Junior, TLPST. De frequentie van verschijnen is 1x per maand. In juli en augustus verschijnt er geen Taalpost Junior.
De opzet is om in elke aflevering van Taalpost Junior de volgende onderdelen aan bod te laten komen: een uitgelicht taalnieuwsbericht van afgelopen maand met toelichting, een taaltip, een Woordpost-woord, een zegswijze/spreekwoord uit ‘Spreek van de week’, de vermelding van een taalevenement, en divers ‘strooigoed’/taalaardigheidjes ertussendoor.
Meer informatie vind je op: http://www.onzetaal.nl/TLPST/.  Daar kun je ook een gratis abonnement nemen.

TaalPerfect

TaalPerfect is een beproefde digitale methode voor taalondersteuning Nederlands op 6 niveaus, met beknopte theorie, zeer veel oefeningen, uitleg bij alle gemaakte fouten, niveautoetsen en schoolcertificaten. De methode is ontwikkeld door docenten van het ROC West-Brabant.
Sinds 1 februari 2011 is deze methode compleet: een demofilmpje staat op www.taalperfect.nl.
Vanwege de sterk toenemende vraag naar TaalPerfect zoeken de ontwikkelaars collega’s die op provisiebasis dit programma onder de aandacht willen brengen van, c.q. willen demonstreren aan collega’s op scholen voor vo, mbo en hbo. Belangstelling? Neem contact op met jac@taalperfect.nl of met leon@taalperfect.nl.

Levende Talen 100 jaar

Levende Talen bestaat dit jaar honderd jaar. Dat wordt gevierd op 27 mei in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. De dag begint met een symposium: En nu op weg naar het taalonderwijs van de volgende honderd jaar. Een panel van toekomstkijkers discussieert onder leiding van Erik van Muiswinkel met de aanwezige taaldocenten in de zaal. Wil je meepraten of alleen luisteren, meld je dan aan op http://www.lt100.nl./ Je vindt er ook de andere onderdelen van het programma. De toegang voor de hele dag inclusief lunch is gratis voor leden van Levende Talen en voor degenen die het willen worden. Zij krijgen ook de jubileumuitgave Honderd jaar Levende Talen, 1911-2011. Verleden en toekomst van het taalonderwijs thuis gestuurd.

iTaal: taal en webcommunicatie voor bèta’s

Geef je les in de bovenbouw  vwo aan leerlingen met een N-profiel?  Wil je ze ook graag voor taal interesseren? Neem ze dan mee naar de middag over taal- en webtechnologie voor beta’s, georganiseerd door de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is op vrijdag 18 februari 2011 in de Bernoulliborg op het Zernikecomplex in Groningen. Meer informatie en aanmelden op de website.

De Taallinks van het jaar 2010

De redactie van Taalpost verzamelde de Taallinks van het jaar 2010.
Bekijk ze op de website van de vakcommunity Nederlands.

Het Onze Taal-woord van het jaar 2010: gedoogsteun

Gedoogsteun is volgens ruim tweeduizend leden van het Genootschap Onze Taal het woord van het jaar. Lezers van Onze Taal en van Taalpost konden laten weten welk woord zij het meest typerend vinden voor het nu bijna afgelopen jaar.   Het ging daarbij niet om het móóiste woord en het hoefde ook geen níéuw woord te zijn.

Met 741 stemmen is gedoogsteun de afgetekende winnaar. Aswolk werd tweede, met minder dan de helft van dat aantal (351 stemmen), gevolgd door linkse hobby met 250 stemmen. De rest van de top-tien: Bavariameisje (229 stemmen), Damschreeuwer (132), Dr. Bibber-regel (121), ipadden (86), stresstest (78), waxinewerper (37) en Anne Frank-boom (28).

Website voor anderstaligen

O R A N D A G O is een website voor anderstaligen die Nederlands willen leren. De site is gratis, werkt zonder login of paswoord en is voor alle niveaus toegankelijk. Er staan honderden oefeningen op, allerlei spelletjes, woordenlijsten, audio en ook video met luisteroefeningen, grammatica enz. Referentietalen zijn Nederlands, Frans, Engels, Duits, Arabisch en Spaans.

Poldernederlands en Verkavelingsvlaams

De Nederlandse VARA-radio zond donderdag 18 november een discussie uit tussen de Vlaamse journaliste Sabine Vandeputte en Jan Stroop. Sabine Vandeputte publiceerde een artikel over het Verkavelingsvlaams en het Poldernederlands. Jan Stroop publiceerde een boek over min of meer hetzelfde onderwerp: Hun hebben de taal verkwanseld. Een voorpublicatie staat op de website van de uitgever. De discussie is te zien en te beluisteren via de VARA-website Joop. Op vrijdag 19 november trad Stroop ook op bij het wetenschapsprogramma Hoe?Zo!

Brugge 2010: top van het Nederlands

De Nederlandse Taalunie hield op 20 november 2010 een topberaad in Brugge met vertegenwoordigers van alle landen waar het Nederlands belangrijk is. Er werd ook een wedstrijd voor jongeren georganiseerd. Een verslag, met filmpjes, vind je op de website
De Taalunie richt zich nu vooral op jongeren. Er is een internationale Taalunie Jongerenraad opgericht voor het Nederlands. Die zal via sociale media vergaderen over kwesties als ‘Engels in het hoger onderwijs?’, ‘de zin of onzin van foutloos schrijven’ of bijvoorbeeld de vraag of sms-taal een bedreiging is of juist een impuls. 
Verder is er een nieuwe website geopend:  DWVDNT: De wereld Van De Nederlandse taal. De website is bedoeld voor een groot publiek, maar vooral voor mensen tussen de 14 en 18 jaar. De gebruikte metafoor is die van reizen met de metro door een wereldstad. In diverse ‘stations’ worden aspecten van het Nederlands getoond. DWVDNT bevat ook widgets die men kan downloaden naar een profielpagina.

Nascholingscursussen

In de tweede helft van dit schooljaar start het ICLON in Leiden met vakdidactische professionalisering voor docenten Nederlands. Naast het vertrouwde nascholingstraject Taalkunde, dat dit jaar voor de vijfde keer aangeboden wordt, is er een nieuw traject over poëzie in de bovenbouw ontwikkeld.
De zes bijeenkomsten Taalkunde bestaan uit twee colleges, gegeven door docenten van de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteit Leiden, en vier didactische bijeenkomsten, waarin onderdelen van de taalkunde worden gedidactiseerd voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Meer informatie over dit traject is te vinden op de website.
In het nieuwe traject poëzie in de bovenbouw worden drie verschillende perspectieven voor poëzie-onderwijs verkend. Naast een literair perspectief maken docenten kennis met de behandeling van poëzie vanuit taalkundig en intertekstueel perspectief. Dit nascholingstraject wordt afgesloten met een vierde bijeenkomst waarin ontwikkelde lesideeën worden uitgewisseld en van feedback worden voorzien. Meer informatie over dit traject is te vinden op de website.
Wil je sectie dit jaar een nieuwe methode kiezen, dan kan het ICLON je hierbij ondersteunen. In een drietal stappen wordt met de sectie toegewerkt naar een verantwoorde keuze. Alle informatie over deze ondersteuning vind je op de website.