Trainingsprogramma Lezen voor de Lijst

De literatuuronderwijssite lezenvoordelijst.nl is een groot succes. In het schooljaar 2011 – 2012 worden er opnieuw trainingen gegeven  om te leren werken met Lezen voor de Lijst in de praktijk. De trainingen zijn bedoeld voor VO-docenten Nederlands, bovenbouw havo/vwo  en worden gegeven in Utrecht en in Eindhoven of Zwolle.
De startbijeenkomst is 6 oktober. Je kunt je nu al aanmelden. Alle informatie vind je op de website

Interview voorzitter Levende Talen

Op 22 april bestaat de Vereniging van Leraren in Levende Talen 100 jaar. In de nacht van 20 op 21 april was de voorzitter van Levende Talen, Toon van der Ven te gast in Casa Luna, het actualiteitenprogramma van de NCRV op Radio 1. Het hele interview is te beluisteren op http://bit.ly/fgmrxh.
Herma van den Brand reageerde op Linkedin.

Taal in de Etalage

Op dinsdag 19 april 2011 organiseert de CED-groep in Rotterdam de conferentie Taal in de Etalage. Deze conferentie gaat over de aanpak van taalonderwijs en taalbeleid en  is bedoeld voor vo-docenten, managers, beleidsmakers en taalcoördinatoren. De workshops die worden aangeboden zijn:

 1. Het geheim van Robuust  (verdiepingsworkshop)
 2. Veranderen met de kleuren van De Caluwe
 3. Doorgaande leeslijn 1F-4F
 4. Taalstimulerende schrijfdidactiek
 5. Effectieve taaldidactiek met Marzano
 6. Digitale ondersteuning bij lezen
 7. Debatteren in het vo
 8. Technisch lezen met de RALFI-aanpak
 9. Eisen aan een goede toets
 10. Vakoverstijgend werken met de referentieniveaus
 11. Straatcultuur in de klas

De bekende schrijver Abdelkader Benali zorgt voor een aangenaam intermezzo.   Alle nformatie vind je op de website:  Taal in de Etalage. Daar kun je je ook aanmelden.

Studiemiddag”Literatuur en maatschappij”

Op vrijdag 11 februari 2011 organiseert het Onderwijscentrum VU in samenwerking met de Faculteit der Letteren van de VU en de Stichting Lezen een nascholingsmiddag rond het thema ‘Literatuur en maatschappij’ voor leraren Nederlands en leraren moderne vreemde talen. Informatie over het programma vind je op de website. Daar kun je je ook inschrijven.

Noordhoff Uitgevers Talendag

Op dinsdag 18 januari 2011 vindt de Noordhoff Uitgevers Talendag plaats in Nieuwegein. De dag wordt geopend door de cabaretier Jan Jaap van der Wal. Daarna zijn er in 3 rondes workshops & presentaties, waaronder: 

 • -          referentieniveaus en Nieuw Nederlands
 • -          doorlopende leerlijnen en taalbeleid
 • -          nieuwe literatuurmethode in de Tweede Fase: Literatuur [NU]
 • -          leren op mobile devices
 • -          social media in de klas
 • -          ideeën uitwisselen over de methode Nieuw Nederlands
 • -          kennis maken met Nieuw Nederlands
 • -          de mogelijkheid om volledig digitaal te werken

Op www.docentendagtalen.nl vind je het complete programma en de mogelijkheid in te schrijven. Schrijf je in vóór 20 december 2010. De deelname is gratis.

Studiedag Taalverzorging en Taalbeschouwing

Op 11 januari 2011 organiseert het APS een studiedag in Utrecht voor docenten Nederlands onderbouw h/v en vmbo. Deze dag gaat over de volgende thema’s.

 • Wat houdt het basisniveau voor taalverzorging en taalbeschouwing in? Zie domein 4 van het Referentiekader taal en rekenen en de APS kaart Spelling en leestekens.
 • Correct schrijven is niet meer vanzelfsprekend. Wat is er aan de hand?
 • Hoe boek je samen met collega’s van alle vakken resultaat?  
 • Hoe maak je onderwijs in spelling, grammatica en stijl betekenisvol voor leerlingen, zodat ze het geleerde echt gaan gebruiken?
 • Welk grammaticaonderwijs is nodig?
 • Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methode zijn daarbij goed in te zetten? 

Meer informatie vind je op de website van APS/Talen. Daar kun je je ook aanmelden.

 

Nascholingscursussen

In de tweede helft van dit schooljaar start het ICLON in Leiden met vakdidactische professionalisering voor docenten Nederlands. Naast het vertrouwde nascholingstraject Taalkunde, dat dit jaar voor de vijfde keer aangeboden wordt, is er een nieuw traject over poëzie in de bovenbouw ontwikkeld.
De zes bijeenkomsten Taalkunde bestaan uit twee colleges, gegeven door docenten van de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteit Leiden, en vier didactische bijeenkomsten, waarin onderdelen van de taalkunde worden gedidactiseerd voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Meer informatie over dit traject is te vinden op de website.
In het nieuwe traject poëzie in de bovenbouw worden drie verschillende perspectieven voor poëzie-onderwijs verkend. Naast een literair perspectief maken docenten kennis met de behandeling van poëzie vanuit taalkundig en intertekstueel perspectief. Dit nascholingstraject wordt afgesloten met een vierde bijeenkomst waarin ontwikkelde lesideeën worden uitgewisseld en van feedback worden voorzien. Meer informatie over dit traject is te vinden op de website.
Wil je sectie dit jaar een nieuwe methode kiezen, dan kan het ICLON je hierbij ondersteunen. In een drietal stappen wordt met de sectie toegewerkt naar een verantwoorde keuze. Alle informatie over deze ondersteuning vind je op de website.

Studiedag Taalbeleid in het vmbo

Op 7 december 2010 organiseert het APS in Utrecht een studiedag voor het vmbo: Alle leerlingen taalvaardig!  Op deze dag krijg  je aan de hand van praktijkvoorbeelden te zien hoe je een effectief taalbeleid in de school kunt opzetten en wat daarbij succesfactoren zijn.
Vragen die op deze dag aan de orde komen: 

 • Hoe kom je tot een schoolbreed taalbeleid? Vanuit welke visie formuleer je dit taalbeleid? Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van het taalbeleid?
 • Hoe betrek je zowel docenten Nederlands als docenten van andere vakken bij taalbeleid in de praktijk?
 • Hoe geef je de doorlopende leerlijn voor alle taalvaardigheden vorm bij het schoolvak Nederlands? Hoe ziet aandacht voor taal bij andere vakken eruit? 

Meer informatie vind je op de website van het APS. Daar kun je je ook aanmelden.

Digischool heeft interesse voor jullie nascholing!

Digischool heeft in de afgelopen jaren op veel scholen trainingen over  ICT en onderwijs  gegeven.  Graag willen wij weten wat er volgens jou nou echt nodig is om jullie  ICTstudiedag tot een succes te maken. Wij gebruiken die informatie om ons beperkte aanbod van nascholing beter te laten aansluiten bij jullie wensen. 
Er staat één vraag centraal:
welke onderwerpen moeten er volgens jou op jullie ict-studiedag aan de orde komen?
Vul nu de enquete direct in (6 vragen)
Zelf deskundig?
Ben jij of je collega goed in het werken met Moodle? Smartboards of het implementeren van mentoraat via de elo of ….?  Vind je het leuk om je kennis met meerdere collega’s te delen? 
Neem dan contact op met Wouter Tinbergen om te overleggen over de mogelijkheden van trainen op andere scholen.

Training Lezen voor de Lijst in de praktijk

De literatuuronderwijssite lezenvoordelijst.nl is een doorslaand succes. De meeste havo/vwo-docenten Nederlands en vele duizenden leerlingen hebben inmiddels kennisgemaakt met de zes leesniveaus. De reacties stromen binnen, waarbij de meest gehoorde opmerking is dat de zes leesniveaus heel herkenbaar zijn. De meest gestelde vraag is echter: hoe ga je ermee om in de klas? 
Om antwoord te geven op die vraag, hebben de initiatiefnemers van Lezen voor de Lijst een landelijk trainingsprogramma ontwikkeld. De training Lezen voor de Lijst in de praktijk start dit najaar en is bedoeld voor docenten Nederlands bovenbouw havo/vwo die hun literatuuronderwijs een nieuwe impuls willen geven. De startbijeenkomst is 25 november 2010.  Meer informatie vind je op de website.