Materiaal voor extra lessen Taal

Er is een curriculum ontwikkeld voor de Verlengde Onderwijstijd in po en vo. Het gaat om modules van 7 lessen waarin geïntegreerd wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis van de wereld (zaakvakken) en taalbeheersing. De modules zijn ook goed te gebruiken voor extra taallessen op scholen.
Het curriculum is ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een doorlopende leerlijn woordenschatopbouw, begrijpend lezen en schrijfonderwijs. Meer informatie vind je op: http://www.onderwijsentaaladvies.nl/

De wereld van de Nederlandse Taal in de klas

De DWVDNT is de jongerenwebsite van de Nederlandse Taalunie. De site biedt leuke en nuttige informatie over het Nederlands die ook gebruikt kan worden in de klas. Margreet van den Berg schreef er een uitgebreid artikel over op haar blog. 
Binnenkort stelt de Taalunie een jongerenredactie samen die medeverantwoordelijk wordt voor de inhoud van de site. Verder komt er in november tijdens de conferentie Het Schoolvak Nederlands een sessie over de mogelijkheden van DWVDNT in de klas.

Poëzie in de onderbouw

Wat kun je met poëzie doen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? In maart 2011 verscheen deze vraag op de mailinglist van de vakcommunity Nederlands. Binnen zeer korte tijd werd een imposante hoeveelheid informatie geproduceerd.  Alle informatie is nu te vinden op een nieuwe pagina van de website van de vakcommunity Nederlands: http://digischool.kennisnet.nl/community_ne/poezie_onderbouw.

Krant in de Klas

Op zoek naar lesmateriaal waarmee je leerlingen leert hoe zij informatie kunnen beoordelen op begrippen als: betrouwbaar, onbetrouwbaar, subjectief, objectief, eenzijdig en onvolledig? Laat ze kranten lezen!
Stichting Krant in de klas heeft een groot aantal lesbundels (gratis downloaden) waarin verschillende tekstsoorten gericht aan bod komen zoals:

Maar je kunt ook zoeken in de losse opdrachten met de trefwoorden (bijvoorbeeld op: objectief, feiten en meningen, tekstdoelen, journalistieke regels etc.): http://www.krantindeklas.nl/site/lesmateriaal_vo/blader_op_trefwoord/.
Deze
bundels kun je eenvoudig combineren met de gratis krantenservice via ww.gratiskrantenservice.nl.

TaalPerfect

TaalPerfect is een beproefde digitale methode voor taalondersteuning Nederlands op 6 niveaus, met beknopte theorie, zeer veel oefeningen, uitleg bij alle gemaakte fouten, niveautoetsen en schoolcertificaten. De methode is ontwikkeld door docenten van het ROC West-Brabant.
Sinds 1 februari 2011 is deze methode compleet: een demofilmpje staat op www.taalperfect.nl.
Vanwege de sterk toenemende vraag naar TaalPerfect zoeken de ontwikkelaars collega’s die op provisiebasis dit programma onder de aandacht willen brengen van, c.q. willen demonstreren aan collega’s op scholen voor vo, mbo en hbo. Belangstelling? Neem contact op met jac@taalperfect.nl of met leon@taalperfect.nl.

De ontdekking van de metafoor

Via de website Alles over Taal  kun je de lesbrief Lelystad of de ontdekking van de metafoor‘ down loaden.
Alles over Taal is een website van uitgeverij ThiemeMeulenhoff.

Visie op digitaal leermateriaal

Wat is de toekomst van digitaal leermateriaal? Bekijk de website www.visieopleermateriaal.nl .
Daar vind je video’s, artikelen en meningen over de ontwikkelingen in de wereld van digitaal leermateriaal. Je wordt uitgenodigd om je mening te geven over de toekomst van digitaal leermateriaal. Bekijk de video’s en reageer op de artikelen en standpunten.

Krant voor leerlingen in het praktijkonderwijs

De stichting Eenvoudig Communiceren geeft al een tijdje de PrO-krant uit: een krant voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Vanaf 1 november 2010 kun je met deze krant ook digitale oefeningen doen. Meer informatie vind je op de website. Op de website http://edia.usemedia.com/ kun je gratis een account aanmaken en de oefeningen uitproberen.

Wie heeft advies voor Wikiwijs?

De Wikiwijs Gebruikersadviesgroep zoekt leden. Heb je ideeën over hoe leermateriaal op internet vindbaar zou moeten zijn voor jouw vak of school? Heb je ideeën hoe Wikiwijs de wensen van jou en je collega-docenten nog meer kan waarmaken? Wil je actief meedenken bij de ontwikkelingen van Wikiwijs? Dan is deelnemen in de Gebruikersadviesgroep van Wikiwijs wat voor jou! Meer informatie vind je op de website.

Meewerken aan evaluatie Leermiddelenplein?

Welke docent Nederlands heeft in november een uur tijd om met mij de functionaliteiten van het leermiddelenplein van SLO te bekijken?
Het leermiddelenplein biedt docenten en leerkrachten actuele en objectieve informatie over leermiddelen.
Het vraaggesprek neemt ongeveer een uur in beslag. Uw medewerking wordt beloond met een boekenbon ter waarde van 25 euro.
Als u ons wilt helpen de informatievoorziening te verbeteren neem dan contact op met Leonne Leurink, l.leurink@slo.nl