Lezen Centraal 2012

Lezen Centraal staat dit jaar in het teken van lezen in het vmbo. Tijdens Lezen Centraal worden onder andere de resultaten uit het SALSA onderzoek (Studie naar de Achtergronden van Lees- en Schrijfontwikkeling bij Adolescenten) gepresenteerd. Daarnaast bevat het programma een 8-tal workshops die samenhangen met de onderwerpen uit het SALSA onderzoek. Lezen Centraal vindt plaats op 20 maart 2012 in de Reehorst in Ede. Meer informatie verschijnt op de website van de Stichting Lezen.

HSN 25

De 25ste conferentie van Het Schoolvak Nederlands is een jubileumconferentie. Deze conferentie zal gehouden worden op 25 en 26 november 2011 in Den Haag. Er worden bijna tachtig lezingen en andere presentaties verzorgd, georganiseerd in parallelle programmakolommen. Voor het eerst is er dit jaar een aparte programmakolom: Nieuwe Media. Jeroen Clemens en Amber Walraven verzorgen een van de keynotes: Nieuwe geletterdheid, tekstbegrip online. Jeroen Clemens is een discussie begonnen in de groep Het Schoolvak Nederlands op Linkedln.

Ter gelegenheid van het jubileum is er op de vrijdag een gezamenlijke maaltijd en een cabaretvoorstelling. Je kunt je aanmelden via de website: hetschoolvaknederlands.org. De folder van HSN25 kun je downloaden op: http://digischool.kennisnet.nl/community_ne/hsn

Studiemiddag over straffen en belonen op school

In het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam is tot 14 augustus een tentoonstelling te zien: Laatste waarschuwing! Straffen en belonen op school.
In het kader van deze tentoonstelling wordt op 17 mei een studiemiddag georganiseerd: Straffen en belonen in het nu; wat is de huidige stand van zaken? Meer informatie op de webpagina. Daar kun je je ook aanmelden.

Taal in de Etalage

Op dinsdag 19 april 2011 organiseert de CED-groep in Rotterdam de conferentie Taal in de Etalage. Deze conferentie gaat over de aanpak van taalonderwijs en taalbeleid en  is bedoeld voor vo-docenten, managers, beleidsmakers en taalcoördinatoren. De workshops die worden aangeboden zijn:

 1. Het geheim van Robuust  (verdiepingsworkshop)
 2. Veranderen met de kleuren van De Caluwe
 3. Doorgaande leeslijn 1F-4F
 4. Taalstimulerende schrijfdidactiek
 5. Effectieve taaldidactiek met Marzano
 6. Digitale ondersteuning bij lezen
 7. Debatteren in het vo
 8. Technisch lezen met de RALFI-aanpak
 9. Eisen aan een goede toets
 10. Vakoverstijgend werken met de referentieniveaus
 11. Straatcultuur in de klas

De bekende schrijver Abdelkader Benali zorgt voor een aangenaam intermezzo.   Alle nformatie vind je op de website:  Taal in de Etalage. Daar kun je je ook aanmelden.

Conferentie: De onderbouw loopt door!

Op donderdag 31 maart organiseert SLO bij De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle een conferentie voor de onderbouw vo met als thema ‘doorlopende leerlijnen’. Een van de 8 subthema’s is Het referentiekader taal in de praktijk. In drie workshops leer je de gebruiksmogelijkheden van het referentiekader taal kennen. Docenten van De Thij uit Oldenzaal laten zien hoe zij in de praktijk werken met het referentiekader taal aan de hand van nieuwe leeslessen. Meer informatie over de conferentie vind je op de website.

Noordhoff Uitgevers Talendag

Op dinsdag 18 januari 2011 vindt de Noordhoff Uitgevers Talendag plaats in Nieuwegein. De dag wordt geopend door de cabaretier Jan Jaap van der Wal. Daarna zijn er in 3 rondes workshops & presentaties, waaronder: 

 • -          referentieniveaus en Nieuw Nederlands
 • -          doorlopende leerlijnen en taalbeleid
 • -          nieuwe literatuurmethode in de Tweede Fase: Literatuur [NU]
 • -          leren op mobile devices
 • -          social media in de klas
 • -          ideeën uitwisselen over de methode Nieuw Nederlands
 • -          kennis maken met Nieuw Nederlands
 • -          de mogelijkheid om volledig digitaal te werken

Op www.docentendagtalen.nl vind je het complete programma en de mogelijkheid in te schrijven. Schrijf je in vóór 20 december 2010. De deelname is gratis.

Studiedag Taalverzorging en Taalbeschouwing

Op 11 januari 2011 organiseert het APS een studiedag in Utrecht voor docenten Nederlands onderbouw h/v en vmbo. Deze dag gaat over de volgende thema’s.

 • Wat houdt het basisniveau voor taalverzorging en taalbeschouwing in? Zie domein 4 van het Referentiekader taal en rekenen en de APS kaart Spelling en leestekens.
 • Correct schrijven is niet meer vanzelfsprekend. Wat is er aan de hand?
 • Hoe boek je samen met collega’s van alle vakken resultaat?  
 • Hoe maak je onderwijs in spelling, grammatica en stijl betekenisvol voor leerlingen, zodat ze het geleerde echt gaan gebruiken?
 • Welk grammaticaonderwijs is nodig?
 • Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methode zijn daarbij goed in te zetten? 

Meer informatie vind je op de website van APS/Talen. Daar kun je je ook aanmelden.

 

Beroepsvereniging voor NT2-docenten

De  BVNT2: de beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal, organiseerde op vrijdag 26 november 2010 in Utrecht een studiemiddag voor NT2-docenten.  Op deze studiemiddag werden de hoogtepunten van de grote NT2 conferentie van juni herhaald.
Informatie over  studiedagen en andere activiteiten in 2011 kun je vinden op de website van de vereniging.

De Strijd om het Beste Idee voor Docenten

Educatieve uitgeverij Noordhoff Uitgevers organiseerde op 17 november 2010 in Amsterdam De Strijd om het Beste Idee voor Docenten, een evenement waarbij tien grote denkers, die dagelijks vanuit hun eigen discipline bezig zijn jongeren te boeien, te entertainen en te enthousiasmeren, hun idee uiteen zetten.
Het publiek, bestaande uit docenten, wees via stemming aan het eind van de bijeenkomst de winnaar aan. 
Winnaar van de strijd werd Willem-Jan Renger, die de principes van gaming op kennisoverdracht toepast. Alle presentaties vind je op de website.

Dag van het Literatuuronderwijs

Op de Dag van het Literatuuronderwijs komen docenten, schrijvers, letterkundigen en bibliothecarissen bijeen om over actuele thema’s in het literatuuronderwijs te praten.
De Dag van het Literatuuronderwijs 2010 vond plaats op 2 december in de Doelen te Rotterdam en werd geopend door Adriaan van Dis. Een verslag vind je op de website.