De Taallinks van het jaar 2010

De redactie van Taalpost verzamelde de Taallinks van het jaar 2010.
Bekijk ze op de website van de vakcommunity Nederlands.

Website voor anderstaligen

O R A N D A G O is een website voor anderstaligen die Nederlands willen leren. De site is gratis, werkt zonder login of paswoord en is voor alle niveaus toegankelijk. Er staan honderden oefeningen op, allerlei spelletjes, woordenlijsten, audio en ook video met luisteroefeningen, grammatica enz. Referentietalen zijn Nederlands, Frans, Engels, Duits, Arabisch en Spaans.

Poldernederlands en Verkavelingsvlaams

De Nederlandse VARA-radio zond donderdag 18 november een discussie uit tussen de Vlaamse journaliste Sabine Vandeputte en Jan Stroop. Sabine Vandeputte publiceerde een artikel over het Verkavelingsvlaams en het Poldernederlands. Jan Stroop publiceerde een boek over min of meer hetzelfde onderwerp: Hun hebben de taal verkwanseld. Een voorpublicatie staat op de website van de uitgever. De discussie is te zien en te beluisteren via de VARA-website Joop. Op vrijdag 19 november trad Stroop ook op bij het wetenschapsprogramma Hoe?Zo!

ExtraNed

ExtraNed is een nieuwe website voor het vak Nederlands. Lees onderstaand bericht van Fred Marsman.

Collega’s,
In 2000 ben ik gestart met de website http://www.cambiumned.nl/. De website wordt inmiddels gebruikt door honderden scholen en universiteiten in Nederland en België en had vorig jaar ruim 2.000.000 unieke bezoekers.
Deze bezoekers komen vooral naar CambiumNed om de Nederlandse taal te kunnen oefenen. Om de service voor deze bezoekers uit te breiden liep ik al langer met ideeën om oefeningen op verschillende niveaus te maken. Ook wilde ik dat de vorderingen voor een ieder bijgehouden konden worden en moest het mogelijk worden je resultaten met anderen te kunnen vergelijken.
Deze zaken waren moeilijk op CambiumNed te integreren en daarom heb ik de nieuwe website http://www.extraned.nl/ gemaakt . Graag nodig ik jullie uit deze website te bezoeken. De theorie is vrij toegankelijk, maar de meeste oefeningen zijn alleen met een abonnement te maken. De prijs is echter zo laag mogelijk gehouden. Het is nu ook mogelijk de oefeningen door een klas te laten maken. De leraar krijgt dan gratis een account en kan de resultaten van zijn leerlingen bijhouden. Informatie over de mogelijkheden en kosten vind je op de pagina abonnement.
Graag zie ik jullie terug op ExtraNed,
Met vriendelijke groet,
Fred Marsman Webmaster http://www.cambiumned.nl/ en http://www.extraned.nl/  e-mail: contact@extraned.nl.

Nederlands verbeteren met -

 jufmelis.nl.
Deze website, waar je spelling, grammatica en woordenschat kunt oefenen, bestaat al enkele jaren. In eerste instantie was de site bedoeld voor de eigen leerlingen van Juf Melis, maar inmiddels maken ook leerlingen van basisscholen, andere scholen voor voortgezet onderwijs en mbo’s er gebruik van. 
Het is sinds kort mogelijk om abonnementen aan te schaffen voor klassen. De docent (of remedial teacher) kan alle leerlingen dan volgen. De leerlingen loggen in en alle behaalde scores worden opgeslagen. De docent kan precies aangeven wat de leerlingen moeten doen en er kan per leerling worden bekeken welke oefeningen zijn gedaan. In het foutenoverzicht kan precies worden bekeken wat er fout is gegaan. 
Ook zonder de aanschaf van een abonnement kan er op de site worden geoefend, maar dan wordt er niets bijgehouden en kunnen leerlingen niet worden gevolgd. 

Taalweblogs

Er is een top-100 van taalweblogs verschenen. De meeste zijn in het Engels en ze gaan over het leren van een vreemde taal.  Voor taalliefhebbers biedt de lijst genoeg stof om een middagje prettig te ‘taalsurfen’.
Voor Neerlandici is het weblog van de Taalprof  waarschijnlijk interessanter. En vergeet ook de website van de Taalunie niet:  Taalunieversum.
Zijn er nog meer suggesties voor websites over Taal?

Meldpunt Taal

Op 15 juni 2010 is het Meldpunt Taal van start gegaan. Het Meldpunt Taal is een breed samenwerkingsverband van enkele grote Nederlandse en Vlaamse taalinstellingen. Je kunt op de website van het meldpunt drie dingen doen:

  1. zelf een taalobservatie melden (nieuwe uitdrukkingen of zinsconstructies, veranderende uitspraak van woorden)
  2. informatie over het Nederlands opzoeken (spelling, betekenis van woorden, herkomst van voornamen, familienamen en plantennamen)
  3. aan onderzoek van taalwetenschappers meedoen (bijvoorbeeld over ‘voetbaltaal’, ‘dooddoeners’ en ‘fopdrachten’).

Er is een website voor België en een voor Nederland.