Binnen het Dagelijks Bestuur van de  vereniging Levende Talen ontstaat een vacature door het terugtreden van een van de leden. Daarom is het bestuur op zoek naar een geschikte nieuwe collega. De werkzaamheden van een DB-lid worden in nader overleg vastgesteld op basis van de samenstelling en taakverdeling van het gehele DB. De gevraagde bijdrage zal in elk geval betreffen: ongeveer twaalf bestuursvergaderingen per jaar bijwonen en een aantal interne activiteiten begeleiden. Als tegenprestatie wordt het bestuurslid via detachering één dagdeel per week vrijgesteld van werkzaamheden bij de eigen onderwijsinstelling.  
Gezien de huidige samenstelling van het DB gaat de voorkeur uit naar een kandidaat (v/m) die als taaldocent actief is in vmbo, havo en/of vwo. Voor nadere informatie kun je je  wenden tot de voorzitter, Toon van der Ven: voorzitter@levendetalen.nl, 06 – 10841561.

Reageer


zes − 3 =