In juni is het Actieplan Beter Presteren vastgesteld door de Tweede Kamer. Daarin wordt gesproken over een basiscurriculum voor het voortgezet onderwijs met meer aandacht voor de doorstroomrelevante vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.  De SLO heeft de opdracht om voor deze vakken tussendoelen te ontwikkelen en op basis daarvan diagnostische tussentijdse toetsen samen te stellen, die aan het eind van de onderbouw zullen worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens (vanaf schooljaar 2014-2015).
De validering en legitimering van de tussendoelen zal de komende maanden plaats vinden. DE SLO nodigt docenten Nederlands uit om in de periode van 1 tot 18 november deel te nemen aan eenenquête en te reageren op de inhoud en formulering van de tussendoelen. Geïnteresseerd in deelname? Schrijf je hier in!
Meer informatie vind je op de website van de SLO.

Reageer


1 + zes =