Er is een curriculum ontwikkeld voor de Verlengde Onderwijstijd in po en vo. Het gaat om modules van 7 lessen waarin geïntegreerd wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis van de wereld (zaakvakken) en taalbeheersing. De modules zijn ook goed te gebruiken voor extra taallessen op scholen.
Het curriculum is ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een doorlopende leerlijn woordenschatopbouw, begrijpend lezen en schrijfonderwijs. Meer informatie vind je op: http://www.onderwijsentaaladvies.nl/

Reageer


1 + = negen