Sinds april 2002 geeft het Genootschap Onze Taal de elektronische nieuwsbrief ‘Taalpost’ uit. Taalpost brengt driemaal per week in de vorm van een e-mailpagina taalnieuws, taaladviezen en taaltips.
Het Genootschap brengt sinds mei 2011 een aparte Taalpost-versie uit voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: Taalpost Junior, TLPST. De frequentie van verschijnen is 1x per maand. In juli en augustus verschijnt er geen Taalpost Junior.
De opzet is om in elke aflevering van Taalpost Junior de volgende onderdelen aan bod te laten komen: een uitgelicht taalnieuwsbericht van afgelopen maand met toelichting, een taaltip, een Woordpost-woord, een zegswijze/spreekwoord uit ‘Spreek van de week’, de vermelding van een taalevenement, en divers ‘strooigoed’/taalaardigheidjes ertussendoor.
Meer informatie vind je op: http://www.onzetaal.nl/TLPST/.  Daar kun je ook een gratis abonnement nemen.

Reageer


+ acht = 15