Cito is bezig met een pilot ‘Gedocumenteerd schrijven Nederlands’. In het kader van deze pilot worden vijftig bevoegde docenten gezocht die tegen een passende vergoeding ongeveer 25 opstellen van 6 vwo-leerlingen willen beoordelen met behulp van een schaal met voorbeeldopstellen. Voorwaarde voor deelname is dat de docent (recente) ervaring heeft met de beoordeling van (school)examens schrijfvaardigheid van vwo-kandidaten. De opstellen dienen te worden beoordeeld in de periode van medio november tot medio januari.
Wie belangstelling heeft, kan via e-mail of telefoon contact opnemen met Alex van de Kerkhof: alex.vandekerkhof@cito.nl ; telefoon: 026-3521326.

Reageer


zeven × = 7