Dat is de mening van Kennisnet. Deze mening is gebaseerd op de resultaten van de Vier in Balans Monitor 2010. Daaruit blijkt, dat de digitalisering van het onderwijs niet in de pas loopt met de digitalisering van de werkende wereld. Lees meer over dit onderzoek op de website: http://onderzoek.kennisnet.nl/.

Een reactie op “Versnelling van ict-gebruik in het onderwijs is noodzakelijk”

  1. math van loo zegt:

    Helemaal mee eens. Wij organiseren pilots, waarin een projectgroep van docenten Nederlands of andere talen en liefst ook ICT-coördinatoren en systeem- of applicatiebeheerders participeren. Doel: een breder didactisch repertoire mogelijk maken door gebruik van ICT bij het wegwerken van taalachterstanden door en bij leerlingen in PO en VO. De projectgroep leert leerarrangementen te schrijven, digitale leermiddelen te vinden, te selecteren op ‘leervoorkeur’ en in een ELO te plaatsen. Tot nu toe hebben we 5 pilots afgerond en we starten er binnenkort weer 5. Conclusies tot nu toe: ICT en didactiek zijn in de meeste scholen nog twee erg gescheiden thema’s, maar daar is vrij eenvoudig iets aan te doen. Leerarrangementen in ELO’s bieden veel meer mogelijkheden tot differentiatie en dat werkt voor leerlingen motiverend. Lestijd kan efficiënter gebruikt worden. Onderwijstijd wordt beter benut. Voorwaarden: heldere beleidskeuzes van de school (-leiding), een projectmatige aanpak, opleiding van de projectleiding, een pilot kort begeleid door een ICT-deskundige èn een Neerlandicus, goed georganiseerde kennisdeling in de school. De leerlingen vonden het in elk geval heel erg leuk en leerzaam; hun zelfvertrouwen groeide. En dat gold eigenlijk ook voor de docenten die aan de pilot meededen! We zoeken nog twee PO-scholen en een VO-school die vanaf half januari willen meedoen. Wij doen dit niet op puur commerciële basis (werkt puur kostendekkend), maar leren er heel veel van. Wie heeft interesse?

Reageer


+ acht = 16