Onderwijsconferentie: Met alle Respect!

12 april Muntgebouw Utrecht

Als we leerlingen willen leren omgaan met de diversiteit en de democratie van onze samenleving, gaat het om een balans tussen meeveren en tegenwicht bieden. Hier raken sociale veiligheid en de spanning van samen leven elkaar.
 
Hoe kunnen we de spanning in de klas en op school aangaan en oppakken als leerervaring?
Hoe zetten we met leerlingen het maatschappelijk debat in voor het oefenen van respect, de vorming van een eigen mening en het bouwen aan het leren samen leven in diversiteit?
 
Deze vragen staan centraal op 12 april.
Deze 
onderwijsconferentie is hiermee dé plek voor inspiratie, oefening, verdieping en dialoog over een effectieve aanpak om positief om te gaan met diversiteit en polarisatie. Met alle respect, voor leraren en leerlingen!
Sprekers
- Iliass El Hadioui (docent en promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam)
- Cok Bakker (hoogleraar Universiteit Utrecht en lector Hogeschool Utrecht)
- 12 workshops, o.a. Critical Mass, Anne Frank Stichting, Fort van de Democratie.
Voor wie?
Voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs, en voor opleiders en studenten van lerarenopleidingen en pabo’s die zich willen inzetten voor een sociaal veilig klimaat op school.

Klik hier voor inschrijven en programma-informatie

Omgaan met polarisatie

Studiemiddag Woerden 4 april 2017
Wanneer groepen mensen niet meer met elkaar willen praten en meningen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, noemen we dat polarisatie.
Denk bijvoorbeeld aan discussies over de opvang van vluchtelingen, over Turkije, over Donald Trump of over Zwarte Piet.

Het is normaal dat mening botsingen. Maar wanneer mensen niet meer met elkaar willen samenwerken en elkaar als vijand gaan zien, dan kan het uit de hand lopen.

Polarisatie is ook merkbaar op het schoolplein, in de klas en in teams. Dat is een probleem omdat de school een veilige plek voor iedereen wil zijn om te kunnen leren.

Wilt u meer weten over polarisatie?
Wilt u ervaringen delen met collega’s?
Wilt u handvatten krijgen om te werken in gepolariseerde groepen?

Wilt u ontdekken wat u zelf kunt doen om polarisatie te voorkomen en te verminderen?

Kom dan naar de bijeenkomst ‘Omgaan met Polarisatie’, van KUVO Woerden op dinsdagmiddag 4 april van 15.30 – 18.00 uur
En neem collega’s mee!

M.m.v. Jan Durk Tuinier, Marja Hanko en Kitty van Leeuwen.

Klik hier voor informatie, programma en opgave.

Nieuws in de klas introduceert de Nieuwsservice Digitaal in samenwerking met Blendle

Vanaf 31 januari biedt Nieuws in de klas docenten en leerlingen kosteloos nieuws via Blendle. Negentien landelijke en regionale nieuwstitels stellen in samenwerking met Nieuws in de klas en Blendle hun nieuwsartikelen beschikbaar voor het onderwijs. De nieuwscontent, van het AD tot Vrij Nederland en van de Leeuwarder Courant tot NRC Handelsblad, is online en mobiel toegankelijk. Nieuws in de klas voorziet hiermee in de vraag van docenten en uitgevers naar een eenvoudige ontsluiting van digitaal nieuws voor het onderwijs.
 
Docenten en leerlingen kunnen via Blendle tweemaal per jaar kosteloos een maand toegang krijgen tot de content van de nieuwstitels. Titels die niet via Blendle beschikbaar zijn, zoals het Financieele Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, kunnen worden geraadpleegd met afzonderlijke inlogaccounts.
 
Leerlingen leren omgaan met nieuws en actualiteit is belangrijk in hun voorbereiding op de maatschappij. Het nieuws wordt door docenten veel ingezet bij taal, mediawijsheid en burgerschap. Chris van Hall, manager van Nieuws in de klas: “Actualiteit verlevendigt de les en motiveert leerlingen. Leerlingen die het nieuws volgen hebben een betere algemene ontwikkeling, kunnen beter argumenteren en scoren hoger op burgerschapsvaardigheden.“
Alexander Klöpping, medeoprichter van Blendle: "Het is belangrijker dan ooit om jonge mensen in aanraking te brengen met kwaliteitsjournalistiek. We werken elke dag hard om de prachtige journalistiek die iedere dag in Nederland gemaakt wordt, een nog breder publiek te geven. Ik ben dan ook erg trots op de samenwerking met Nieuws in de klas."
 
Meer informatie kunt u vinden op www.nieuwsindeklas.nl en https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/nieuwsservice-digitaal/.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Chris van Hall via c.vanhall@nieuwsindeklas.nl of 020-4309195.