Loop mee en vul je rugzak! 
Meld je aan voor MENSENRECHTEN IN BEWEGING. Inspiratie uit en voor de onderwijspraktijk VO.
Datum: 27 september 2016
Locatie: Geuzencollege, Geuzenplein 1, Vlaardingen
De maatschappij is in beweging en wij staan voor nieuwe uitdagingen. Gewelddadige aanslagen in verschillende steden. Grote aantallen immigrerende vluchtelingen doen een beroep op de capaciteit en de bereidheid tot opvang in Nederland. Multicultureel samenleven is minder vanzelfsprekend, een tendens van groeiende polarisatie.
Deze mensenrechtelijke onderwerpen komen ook de school binnen. Hoe praat je daarover, wat doen de maatschappelijke ontwikkelingen met de leerlingen, wat is daarbij de taak van de docent? Hoe kunnen wij omgaan met vrijheid, waar liggen grenzen vanwege de vrijheid en rechten van anderen? En hoe kunnen we de betekenis van mensenrechten in het dagelijks leven goed kenbaar en voelbaar maken op school en in de klas?

Meer informatie verkrijgen en aanmelden kan via bijeenkomst@mensenrechten.nl onder vermelding van 'bijeenkomst MRE 27 september', uw naam, functie en organisatie/school waar u werkzaam bent.
Uiterste aanmelddatum: 9 september 2016. Deelname is kosteloos.