In maart 2014 werd voor het eerst het Grondwetfestival georganiseerd in Den Haag, als onderdeel van de viering ‘200 jaar Koninkrijk’. Dit festival wordt iedere vijf jaar herhaald. In tussenliggende jaren, zoals 2015, werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tilburg University (leerstoel Democratische rechtsstaat), het Montesquieu Instituut, ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en de gemeente Den Haag samen in een kleinschaliger Grondwetdag.
Op 2 april 2016 organiseren we daarom opnieuw een Grondwetdag. Tijdens dit evenement staat ieder jaar een Hoog College van Staat centraal. In 2016 is dat de Nationale Ombudsman.
Grondwetdag Challenge Bij de Grondwetdag Challenge staat één vraag centraal:
Wat zou jij (anders) doen als je Nationale Ombudsman was?
We dagen uw leerlingen graag uit om met voorstellen te komen om de functie van de Nationale Ombudsman te verstevigen.
Vul daarvoor het online formulier in.

Reageer


drie + 8 =