Stichting Vredeseducatie

In samenwerking met bureau Met de Jeugd en Koos Meijerink ontwikkelt de Stichting Vredeseducatie een DOEboek Vrijheid en Vrede dat in het voorjaar van 2015 in Ede, Arnhem, Overbetuwe, Arnhem, Rhenen en Renkum wordt verspreid onder scholen en toerisme, erfgoed instellingen en musea.
Het DOEboek is een vervolg op het Airborne DOEboek en is onderdeel van Bevrijdingstoerisme van de Provincie Gelderland. Het bevat tientallen suggesties om zelf vrede en vrijheid te maken.

Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Lespakket 200 jaar koninkrijk nu gratis!

De scheiding der machten, kiesrecht, vrouwenemancipatie, de (de)kolonisatie… Nog tot en met oktober 2015 vieren we dat het Koninkrijk der Nederlanden tweehonderd jaar bestaat. In die twee eeuwen is er veel gebeurd: een heleboel positieve ontwikkelingen, maar ook minder mooie gebeurtenissen. Met het lespakket 200 jaar Koninkrijk kunnen docenten aandacht besteden aan de verworvenheden en de schaduwkanten van 200 jaar Koninkrijk. Het lespakket is nu gratis te verkrijgen bij ProDemos: www.prodemos.nl/200jaarkoninkrijk. U betaalt alleen de verzendkosten (€ 3,50).
Lespakket maatschappijleer
Er zijn lespakketten beschikbaar voor vmbo en havo/vwo. In de lespakketten komen o.a. de rechtsstaat, de rol van de overheid en de pluriforme samenleving aan bod.