Het Centraal Bureau voor de Statistiek legt in een kort animatiefilmpje uit wat de EU doet met de cijfers die Nederland en andere EU-landen aanleveren. Het filmpje gaat in het bijzonder in op de doelstellingen van Europa 2020.