Werkt u mee aan ons onderzoek!

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) voert momenteel een onderzoek uit naar het effect van haar lespakket op de kennis en houding van leerlingen t.a.v. orgaandonatie. We kunnen uw hulp hierbij goed gebruiken!

Wat vragen we van u?

We doen een beroep op docenten maatschappijleer of maatschappijwetenschappen uit het VMBO, Havo en VWO of MBO die dit voorjaar lesgeven met DonorWise of Xtralife. Wanneer u meewerkt met het onderzoek dan:
  • Ontvangt u kosteloos het lespakket DonorWise voor het voortgezet onderwijs of Xtralife voor het MBO onderwijs
  • Geeft u in het voorjaar van 2014 les over orgaandonatie met de lesmodule DonorWise of Xtralife;
  • Ontvangt u een link naar een online vragenlijst voor docenten
  • Attendeert u uw leerlingen voor en na uw les op een vragenlijst voor leerlingen.
Als dank voor uw medewerking ontvangt u bovendien een VVV bon t.w.v. € 25 + een gastspreker die zelf van dichtbij een transplantatie of een donatie meemaakte en hierover volgend schooljaar vertelt in uw klas. Of een VVV bon t.w.v. € 25 + het boek: ´Hoe kan ik je ooit bedanken?’ (een verzameling bedankbrieven van mensen die een orgaan of weefsel hebben ontvangen aan de nabestaanden van hun donor.)
Aanmelden voor het onderzoek? 
Werkt u ook mee met dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar Laura van Vossen (laura.vanvossen@ipsos.com) voor specifieke instructies.
Wilt u meer informatie over de lespakketten van de Nederlandse Transplantatie Stichting?
stuur dan een e-mail naar Maartje Puts (m.puts@transplantatiestichting.nl).
Resultaten onderzoek
Met de onderzoeksresultaten wil de organisatie de lesmodule DonorWise verbeteren zodat orgaandonatie nog vaker wordt behandeld bij het vak maatschappijleer of maatschappijwetenschappen. Door te discussieren over orgaandonatie of het donorregistratiesysteem verdiepen jongeren hun argumenten voor of tegen. En dat is binnenkort zeer relevant omdat de minister van Volksgezondheid jaarlijks in de maand april aan alle jongeren die 18 jaar geworden zijn de vraag stelt of zij donor willen worden. Dit jaar geldt dit voor alle jongeren die geboren zijn in 1995. Zij ontvangen de brief op 15 april.
Alvast bedankt voor uw reactie!

Handleiding Nieuwsservice verplichte literatuur op Fontys Hogeschool

Op de pabo-opleiding van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Den Bosch is de ‘Handleiding Nieuwsservice voor Primair Onderwijs‘ van Nieuws in de klas opgenomen als verplichte literatuur voor aankomend basisschoolleraren. De studenten worden aangezet om de actualiteit in lessen op stagescholen te verwerken en maken kennis met Nieuws in de klas.
‘De handleiding is een volledig document met een goede beschrijving van mogelijkheden om actualiteit in te zetten in het onderwijs. Daarnaast is het sterk dat er wordt beschreven hoe het toepassen van nieuwsmedia aansluit bij de kerndoelen in het basisonderwijs’, aldus opleidingsdocent Rob van de Sande.
De studenten maken gebruik van de Nieuwsservice waarmee zij kosteloos beschikking krijgen tot nieuwsmedia, op papier en online, van het AD tot Vrij Nederland en van BNR tot RTL Nieuws. ‘Nieuwsteksten zijn ideaal om met begrijpend lezen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door de tekstsoort te bepalen en de hoofdgedachte te bepalen. Leerlingen passen direct de strategieën toe die zij met begrijpend lezen leren. Tegelijk krijgen ze mee wat er in de wereld speelt, een ideale combinatie’, ‘Studenten leggen niet vanzelf de link tussen de actualiteit en het onderwijs. Daarom vind ik het belangrijk om hier al aandacht aan te besteden tijdens de lerarenopleiding’. Rob van de Sande wil bereiken dat studenten inzien dat met behulp van Nieuws in de klas een koppeling met de lesstof en de actualiteit gemakkelijk te maken is.
Werkt u op een pabo of een lerarenopleiding en wilt u de actualiteit opnemen in het onderwijsprogramma? Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op via info@nieuwsindeklas.nl