De Atlantische Commissie organiseert op dinsdag 4 februari 2014 haar jaarlijkse onderwijsconferentie in het Academiegebouw in Utrecht met als thema:
‘THE NUCLEAR SECURITY SUMMIT 2014’
Een schaduwtop over nucleaire veiligheid tijdens en na de Koude Oorlog
Het thema van de conferentie is geïnspireerd op de Nuclear Security Summit die op 24 en 25 maart 2014 plaats vindt. Achtenvijftig wereldleiders komen dan in Den Haag bijeen om afspraken te maken over nucleaire aangelegenheden om zo de veiligheid in de wereld te vergroten. Daarnaast komen thema’s aan de orde die aansluiten bij het nieuwe eindexamenprogramma (vanaf 2015) voor het vak Geschiedenis (HAVO/VWO), met name de historische context van de Koude Oorlog.
Tijdens het plenaire ochtendgedeelte zijn er lezingen over de nucleaire top, de rol van kernwapens tijdens de Koude Oorlog en ontwikkelingen op het gebied van (non-)proliferatie. In de middag zijn er diverse workshops gericht op verdieping en toepassing in de lespraktijk.
 
Aanmelden voor de conferentie kan t/m 26 januari via www.atlcom.nl/onderwijs.
Op deze website vindt u ook het programma en meer informatie over de workshops. 

Reageer


5 + een =