Pestkoppenstoppen.nl is een laagdrempelig, online advies op maat met als doel jongeren (mentale en gedragsmatige) vaardigheden aan te leren waarmee ze op een effectievere manier kunnen omgaan met online én offline pestgedrag, en de gevolgen daarvan. Pestkoppenstoppen.nl is gebaseerd op theorieën en methodieken uit de wetenschap, en is ontwikkeld door de Open Universiteit en in samenwerking met verschillende instanties en personen. Voordat we de website openen voor alle jongeren in Nederland doen we eerst een grootschalig effectiviteitsonderzoek, om te kijken of de website daadwerkelijk effectief is in het terugdringen van (cyber)pesten. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar deelnemers.

Reageer


+ 4 = twaalf