ATLANTISCHE ONDERWIJSCONFERENTIE 2014

De Atlantische Commissie organiseert op dinsdag 4 februari 2014 haar jaarlijkse onderwijsconferentie in het Academiegebouw in Utrecht met als thema:
‘THE NUCLEAR SECURITY SUMMIT 2014’
Een schaduwtop over nucleaire veiligheid tijdens en na de Koude Oorlog
Het thema van de conferentie is geïnspireerd op de Nuclear Security Summit die op 24 en 25 maart 2014 plaats vindt. Achtenvijftig wereldleiders komen dan in Den Haag bijeen om afspraken te maken over nucleaire aangelegenheden om zo de veiligheid in de wereld te vergroten. Daarnaast komen thema’s aan de orde die aansluiten bij het nieuwe eindexamenprogramma (vanaf 2015) voor het vak Geschiedenis (HAVO/VWO), met name de historische context van de Koude Oorlog.
Tijdens het plenaire ochtendgedeelte zijn er lezingen over de nucleaire top, de rol van kernwapens tijdens de Koude Oorlog en ontwikkelingen op het gebied van (non-)proliferatie. In de middag zijn er diverse workshops gericht op verdieping en toepassing in de lespraktijk.
 
Aanmelden voor de conferentie kan t/m 26 januari via www.atlcom.nl/onderwijs.
Op deze website vindt u ook het programma en meer informatie over de workshops. 

Samen sterk en met een schat aan ervaring

Onze 20 jaar ervaring als BKK in het inspireren en informeren over open dagen, opleidingsmogelijkheden en studiekeuzebegeleiding gebruiken we nu online.
Bovendien hebben we de krachten gebundeld met Digischool, Jongin Nederland, Welkeschool.nl  en September advies.
De vak community voor decanen staat voor informatie over open dagen, opleidingsmogelijkheden , studiekeuzebegeleiding en andere interessante  artikelen.
Kortom een prima platform om informatie te vinden en uw kennis te delen met uw collega’s.
Dus meld je aan op http://decaan.vakcommunity.nl/
Wij geloven in de kracht van samenwerking
 
Met vriendelijke groet,
Michel Tiepel
BKK.nu

Pestkoppen stoppen

Pestkoppenstoppen.nl is een laagdrempelig, online advies op maat met als doel jongeren (mentale en gedragsmatige) vaardigheden aan te leren waarmee ze op een effectievere manier kunnen omgaan met online én offline pestgedrag, en de gevolgen daarvan. Pestkoppenstoppen.nl is gebaseerd op theorieën en methodieken uit de wetenschap, en is ontwikkeld door de Open Universiteit en in samenwerking met verschillende instanties en personen. Voordat we de website openen voor alle jongeren in Nederland doen we eerst een grootschalig effectiviteitsonderzoek, om te kijken of de website daadwerkelijk effectief is in het terugdringen van (cyber)pesten. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar deelnemers.