Sinds Mark Rutte minister-president is lijkt zijn populariteit met de dag te dalen. Mark Rutte, de VVD-politicus die tot voor kort razend populair was, lijkt op dit moment weinig goeds te kunnen doen in de ogen van een deel van het Nederlandse volk. Ondanks dat een aanzienlijke groep Nederlanders nog volledig achter Mark Rutte staat en positieve opvattingen ten aanzien van Rutte lijkt te hebben, lijkt er ook een deel van de bevolking te bestaan dat negatieve opvattingen ten aanzien van Rutte heeft. Er lijkt een kloof te zijn ontstaan tussen het door de VVD gewenste imago van Rutte en het daadwerkelijke imago dat Rutte heeft bij een deel van de Nederlandse bevolking. Is er daadwerkelijk sprake van een kloof?
 
Het imago van minister-president Mark Rutte wordt momenteel onderzocht door Lisa Don, student Politicologie aan de Universiteit Leiden, onder begeleiding van prof. dr. Henk Dekker.
Gedurende het onderzoek zal zowel het gewenste als het daadwerkelijke imago van premier Rutte worden onderzocht. Om het daadwerkelijke imago te kunnen meten is een survey opgesteld die zal worden ingevuld door jongeren die voor het eerst mogen stemmen tijdens de geplande Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017.

Om de survey onder de aandacht te brengen bij jongeren zal de survey via middelbare scholen verspreid worden, specifiek via de maatschappijleerdocenten van de school. Het onderwerp van het onderzoek kan interessant zijn voor de invulling van het vak maatschappijleer en/of maatschappijwetenschappen. Er zou bijvoorbeeld een les gewijd kunnen worden aan het imago van Nederlandse politici.
 
Momenteel wordt er gezocht naar docenten die de survey door hun leerlingen zouden willen laten invullen. De survey dient online te worden ingevuld door de scholieren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan de survey op papier worden ingevuld. Het invullen van de survey zal naar verwachting 20 minuten duren.
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek en de survey door uw leerlingen wilt laten invullen, dan kunt u een e-mail sturen naar l.don@umail.leidenuniv.nl.

Reageer


3 + drie =