De afdeling Sociologie van de VU Amsterdam biedt dit jaar weer gratis gastlessen aan. De lespakketten zijn zeer gevarieerd en bestemd voor leerlingen van 5 en 6 vwo. De lessen zijn in het bijzonder geschikt voor leerlingen maatschappijleer (denk aan thema's als Participatie, Verzorgingsstaat, Sociale bewegingen), maar zouden eventueel ook in andere vakken aangeboden kunnen worden. Zo hebben we een college statistiek voor wiskundeleerlingen, wat erg populair is. Meer informatie.

Reageer


× vier = 28