Onderzoek naar het imago van minister-president Mark Rutte – Deelname survey

Sinds Mark Rutte minister-president is lijkt zijn populariteit met de dag te dalen. Mark Rutte, de VVD-politicus die tot voor kort razend populair was, lijkt op dit moment weinig goeds te kunnen doen in de ogen van een deel van het Nederlandse volk. Ondanks dat een aanzienlijke groep Nederlanders nog volledig achter Mark Rutte staat en positieve opvattingen ten aanzien van Rutte lijkt te hebben, lijkt er ook een deel van de bevolking te bestaan dat negatieve opvattingen ten aanzien van Rutte heeft. Er lijkt een kloof te zijn ontstaan tussen het door de VVD gewenste imago van Rutte en het daadwerkelijke imago dat Rutte heeft bij een deel van de Nederlandse bevolking. Is er daadwerkelijk sprake van een kloof?
 
Het imago van minister-president Mark Rutte wordt momenteel onderzocht door Lisa Don, student Politicologie aan de Universiteit Leiden, onder begeleiding van prof. dr. Henk Dekker.
Gedurende het onderzoek zal zowel het gewenste als het daadwerkelijke imago van premier Rutte worden onderzocht. Om het daadwerkelijke imago te kunnen meten is een survey opgesteld die zal worden ingevuld door jongeren die voor het eerst mogen stemmen tijdens de geplande Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017.

Om de survey onder de aandacht te brengen bij jongeren zal de survey via middelbare scholen verspreid worden, specifiek via de maatschappijleerdocenten van de school. Het onderwerp van het onderzoek kan interessant zijn voor de invulling van het vak maatschappijleer en/of maatschappijwetenschappen. Er zou bijvoorbeeld een les gewijd kunnen worden aan het imago van Nederlandse politici.
 
Momenteel wordt er gezocht naar docenten die de survey door hun leerlingen zouden willen laten invullen. De survey dient online te worden ingevuld door de scholieren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan de survey op papier worden ingevuld. Het invullen van de survey zal naar verwachting 20 minuten duren.
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek en de survey door uw leerlingen wilt laten invullen, dan kunt u een e-mail sturen naar l.don@umail.leidenuniv.nl.

Debat EU landbouwbeleid

Op dinsdag 26 november van 20.00 tot 21.30 uur vindt bij ProDemos in Den Haag het debat ‘Brusselse Stoofpot’ plaats. Wij nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn. Voorafgaand aan het debat kunt u genieten van een speciaal samengestelde dagschotel bij restaurant Dudok, net als ProDemos gevestigd aan de Hofweg 1 in Den Haag.
Het landbouwbeleid van Europa is voor een groot deel bepalend voor wat er op je bord ligt. Hier en in de rest van de wereld. Achter het Europese landbouwbeleid schuilen politieke keuzes. Welke keuzes en alternatieven spelen er in Brussel en in Nederland op het gebied van het landbouwbeleid? Hoe denken onze Nederlandse politici hierover? En wat zijn de gevolgen hiervan? Een debat over de verschillende politieke visies op het Europese landbouwbeleid en de praktische consequenties van deze keuzes.

Maatschappijleer: maak gebruik van het nieuwe lespakket

ProDemos heeft speciaal voor de viering van 200 jaar Koninkrijk een groot aantal werkvormen ontwikkeld die u direct kunt gebruiken tijdens de les.
Voor slechts € 10,- ontvangt u 35 leerlingenboekjes én een docentenhandleiding. Bekijk alvast enkele 
vmbo-opdrachten of havo/vwo-opdrachten.  
Het lespakket biedt een ruime keuze aan invalshoeken op het thema 200 jaar Koninkrijk:
o
    Leve de rechtsstaat?!
o
    Leve de monarchie?!
o    Leve de democratie?!
o    Leve de verschillen?!
o    Leve Nederland?!
o    Leve de overheid?!
Veel werkvormen nodigen uit tot discussie. Waarom is het in andere landen anders geregeld? Is het Nederlandse systeem wel het beste? Kies zelf de werkvormen uit die aansluiten bij uw lespraktijk.
Meer informatie? 
Kijk dan op de 
website van ProDemos.

Doe mee aan 3FM Serious Request

3FM Serious Request komt er weer aan. Download de speciale lespakketten voor vmbo, havo en vwo en leer uw leerlingen meer over het thema 'kindersterfte door diarree', o.a. door middel van clips uit Schooltv-beeldbank. Bekijk de lespakketten

Uitdagende Serious Game ‘WaterConnexx’ gelanceerd tijdens International Water Week

Speel een game met een hoge fun factor en doe meteen iets goeds voor de wereld! In het nieuwe spel WaterConnexx dat in de week van 4 november wordt gelanceerd ben je verantwoordelijk voor het watermanagement in een conflictgebied. Je zorgt voor de aanleg van waterleidingen, putten en pompen, en samen met andere spelers zet je je in voor het behalen van het ‘community goal’: een echt waterproject in Afrika.
WaterConnexx plaatst de speler middenin een moeilijke maar veelvoorkomende setting: een arm gebied zonder water- of sanitaire voorzieningen. ‘Het is aan de spelers om strategisch, zoals bij Sim City, te kiezen hoe ze het waternetwerk aanleggen om alle bewoners gezond te houden en te zorgen dat ze niet met elkaar op de vuist gaan voor toegang tot water,’ vertelt Wouter Tom, projectleider van WaterConnexx. ‘Hoe beter dit lukt, hoe meer punten!”
Speel mee en word zelf ook enthousiast op www.waterconnexx.nl .

Gastlessen VU Sociologie

De afdeling Sociologie van de VU Amsterdam biedt dit jaar weer gratis gastlessen aan. De lespakketten zijn zeer gevarieerd en bestemd voor leerlingen van 5 en 6 vwo. De lessen zijn in het bijzonder geschikt voor leerlingen maatschappijleer (denk aan thema's als Participatie, Verzorgingsstaat, Sociale bewegingen), maar zouden eventueel ook in andere vakken aangeboden kunnen worden. Zo hebben we een college statistiek voor wiskundeleerlingen, wat erg populair is. Meer informatie.