Bestemd voor: directieleden, leerkrachten bovenbouw Primair Onderwijs, leerkrachten onderbouw Voortgezet Onderwijs, HBO en schoolbesturen

Datum: Woensdag 13 november 2013
Tijdstip: 13.00-17.00
Plaats: Tropenmuseum (Amsterdam)

Hoe aan te melden:
U kunt zich aanmelden vóór 1 november. Stuur een mail naar Ellen Dijkshoorn: edijkshoorn@pmb.amsterdam.nl
Vermeld daarin uw naam, de naam van de school en of het een PO, VO of HBO school betreft.

Reageer


− een = 5