Onderwijsfilm over werk Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in samenwerking met ProDemos & Butch and Sundance een film voor het middelbaar onderwijs gemaakt. De film gaat over het werk van de Hoge Raad.

Leerlingen kiezen hun weg door de film door zelf in een concrete zaak de afwegingen te maken die ook door de Hoge Raad moeten worden gemaakt. De film is beschikbaar met een uitgebreid lespakket voor vmbo en havo/vwo. 
Aanleiding voor het maken van de film is het 175-jarig bestaan van de Hoge Raad.

Onderwijsbijeenkomst slavernijverleden 13 november 2013 Amsterdam

Bestemd voor: directieleden, leerkrachten bovenbouw Primair Onderwijs, leerkrachten onderbouw Voortgezet Onderwijs, HBO en schoolbesturen

Datum: Woensdag 13 november 2013
Tijdstip: 13.00-17.00
Plaats: Tropenmuseum (Amsterdam)

Hoe aan te melden:
U kunt zich aanmelden vóór 1 november. Stuur een mail naar Ellen Dijkshoorn: edijkshoorn@pmb.amsterdam.nl
Vermeld daarin uw naam, de naam van de school en of het een PO, VO of HBO school betreft.