In het najaar van 2013 wil de universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Leiden starten met een tweede editie van het docentontwikkelteam (DOT). We willen met zo’n 10 docenten maatschappijwetenschappen werken aan professionele ontwikkeling die helemaal aansluit bij de eigen lespraktijk.
Het DOT is een goede gelegenheid om de eigen les ideeën te toetsen aan die van collega’s , om theoretische kennis op te frissen, om inspiratie opdoen door verhalen over elkaars lespraktijk en om praktische tips krijgen over bepaalde lesmaterialen die goed blijken werken bij een bepaald onderwerp. Dat alles onder begeleiding van vakdidacticus, lerarenopleider en docent maatschappijwetenschappen Arthur Pormes.
In het schooljaar 2013-2014 worden zes bijeenkomsten gepland op vrijdagmiddag van 14.30u. tot 17.30u. waarin er concreet gewerkt zal worden aan een lessenreeks. De data zijn: 1/11, 13/12, 31/1, 28/2, 21/3 en 9/5. De activiteiten zijn er op gericht om materiaal te maken en een lessenreeks te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren, die gebaseerd is op een activerende didactiek en de uitgangspunten voor het nieuwe examenprogramma zoals die verwoord staan in de rapporten van de commissies Schnabel (SLO, 2007, 2009). Het DOT sluit aan bij de persoonlijke leervragen van de deelnemende docenten.
Zie voor meer informatie: www.iclon.nl/dot

Reageer


twee × = 8