Landelijke persdag schoolkrantredacteuren

Op dinsdag 8 oktober organiseert de Nederlandse Transplantatie Stichting de eerste landelijke persdag voor schoolkrantredacteuren uit het voortgezet onderwijs, met onder andere een masterclass journalistiek van Rik van de Westelaken en een echt persmoment met minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De persdag voor schoolkrantredacteuren is bedoeld om de discussie over orgaan- en weefseldonatie onder jongeren goed op gang te helpen. Interessant voor scholieren geïnteresseerd in journalistiek en voor praktische opdrachten zoals een profielwerkstuk of betoog? Meld ook twee leerlingen van uw school aan via info@prstunt.nl. Meer informatie: http://www.transplantatiestichting.nl/nieuws/onderwijs/kom-naar-de-landelijke-persdag-voor-schoolkrantredacteuren
 
Van 14 tot en met 20 oktober is het weer Donorweek. Stel je collega eens de vraag: Ben jij al donor? 
Leuke tips & actie-ideeën vind je op onze website

Posters CBS in de Klas

CBS in de Klas (de onderwijswebsite van het Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft weer posters ontwikkeld om op te hangen in het klaslokaal, ook voor maatschappijleer. De posters kun je downloaden vanaf de website CBS in de Klas. Je kunt de poster ook aanvragen door een mailtje te sturen naar onderwijssite@cbs.nl (zolang de voorraad strekt).

Docentontwikkelteam (DOT) Maatschappijwetenschappen ICLON

In het najaar van 2013 wil de universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Leiden starten met een tweede editie van het docentontwikkelteam (DOT). We willen met zo’n 10 docenten maatschappijwetenschappen werken aan professionele ontwikkeling die helemaal aansluit bij de eigen lespraktijk.
Het DOT is een goede gelegenheid om de eigen les ideeën te toetsen aan die van collega’s , om theoretische kennis op te frissen, om inspiratie opdoen door verhalen over elkaars lespraktijk en om praktische tips krijgen over bepaalde lesmaterialen die goed blijken werken bij een bepaald onderwerp. Dat alles onder begeleiding van vakdidacticus, lerarenopleider en docent maatschappijwetenschappen Arthur Pormes.
In het schooljaar 2013-2014 worden zes bijeenkomsten gepland op vrijdagmiddag van 14.30u. tot 17.30u. waarin er concreet gewerkt zal worden aan een lessenreeks. De data zijn: 1/11, 13/12, 31/1, 28/2, 21/3 en 9/5. De activiteiten zijn er op gericht om materiaal te maken en een lessenreeks te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren, die gebaseerd is op een activerende didactiek en de uitgangspunten voor het nieuwe examenprogramma zoals die verwoord staan in de rapporten van de commissies Schnabel (SLO, 2007, 2009). Het DOT sluit aan bij de persoonlijke leervragen van de deelnemende docenten.
Zie voor meer informatie: www.iclon.nl/dot