Nacht van de Dictatuur: nu nog dictatorialer!

De Nacht van de Dictatuur is hét jaarlijkse evenement waar onderdrukking en de werking van dictaturen centraal staan. Op vrijdag 13 september vanaf 20.00 uur presenteren ProDemos, Humanity House en Museum de Gevangenpoort een dynamisch en divers programma met debatten, lezingen, activiteiten en nog veel meer. De avond wordt bij ProDemos geopend door Maarten van Rossem die zijn kijk geeft op de dictaturen van vandaag de dag. De hele avond kun je vervolgens mee met nachtelijke rondleidingen door het cellencomplex van Museum de Gevangenpoort, of speel mee in de dictator-PubQuiz bij het Humanity House. Vanaf middernacht kun je op de afterparty dansen op dictatoriale deuntjes.
Kijk voor het volledige programma op www.nachtvandedictatuur.nl

Educatieve aanbod Nieuws in de klas vernieuwd

Nieuws in de klas heeft het educatieve aanbod onlangs volledig vernieuwd. Centraal onderdeel is de Nieuwsservice, die voortaan vergezeld gaat van twee handleidingen (één voor het primair en één voor het voortgezet onderwijs) waarin wordt beschreven hoe het toepassen van nieuwsmedia aansluit bij het onderwijscurriculum. Er staan diverse lessuggesties in die toepasbaar zijn op verschillende leergebieden. De handleidingen bieden een overzicht van het gehele lesaanbod van Nieuws in de klas voor het primair en voortgezet onderwijs en geven uitleg hoe docenten de diensten van de Nieuwsservice kunnen aanvragen. Lees meer

Docentenbijeenkomst vrijdag 27 september in Arnhem

De Anne Frank Stichting en het Indisch Herinneringscentrum ontwikkelen op dit
moment een crossmediaal project voor het voortgezet onderwijs: Code-R.
Code-R bestaat uit een aantal onderdelen: een iPad-magazine, een online
communicatieplatform en educatieve stripboeken. De diverse onderdelen zijn
apart van elkaar of gecombineerd te gebruiken.
Code-R stelt in het leerproces jongeren zelf centraal bij de keuze wat ze het
meest over de oorlog aan het denken zet. Jongeren vertellen persoonlijke
oorlogsverhalen aan hun leeftijdsgenoten. Zij leren elkaar vanuit de keuzes en
dilemma's in de verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Wat begrijpen zij
van de omstandigheden waaronder mensen toen leefden? Wat vinden zij belangrijk om te weten?
En welke rol speelt het herdenken van de oorlog hierbij?

Samenwerking met docenten
Aan de hand van input en feedback van docenten wordt Code-R komende tijd verder ontwikkeld. Samen met docenten werken we aan de relevantie van Code-R voor je lessen. Wij zouden graag jouw inbreng in die ontwikkeling meenemen.
Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan de docentenbijeenkomst op vrijdag 27 september van 10.00 uur tot 16.00 in Arnhem.

Praktische gegevens
De bijeenkomst vindt plaats op een unieke locatie: Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem
In ruil voor je tijd en advies bieden wij dit mooie programma zonder toegangskosten aan.
Aanmelden en meer informatie via Marlien de Kruijf, m.dekruijf@indischherinneringscentrum.nl of 026-3639103.

Een op de drie docenten getuige van antisemitische voorvallen in de klas

Persbericht van de Anne Frank Stichting. Telefoon: 020 5567100, pers@annefrank.nl

Een op de drie docenten was het afgelopen jaar getuige van antisemitische voorvallen in de klas. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting onderzoek deed naar antisemitisme in het voortgezet onderwijs. De Stichting wil met het onderzoek, waaraan 937 docenten meededen, een actueel beeld krijgen van de aard en omvang van antisemitische voorvallen onder middelbare scholieren.
 
Antisemitisme in het voortgezet onderwijs kent verschillende verschijningsvormen. Wanneer er wordt gekeken naar de context van de incidenten, dan valt het op dat antisemitische voorvallen vaak voetbalgerelateerd zijn. Veertig procent van de docenten geeft aan hier een of meerdere keren mee te maken te hebben gehad. Dit voetbalgerelateerd antisemitisme kent zijn oorsprong in rivaliteit tussen fanschares van verschillende voetbalclubs en manifesteert zich nu ook buiten voetbalstadions op middelbare scholen. Antisemitische opmerkingen doen zich ook voor tegen de achtergrond van het Midden-Oostenconflict. Dit is een al langer bekend en hardnekkig verschijnsel. Een op de vijf docenten rapporteert beledigingen van Joden in deze context. Holocaustontkenning of –bagatellisering komt ook regelmatig voor. Het onderzoek laat zien dat een op de tien docenten het afgelopen jaar hiermee is geconfronteerd.
 
Antisemitisme in het middelbaar onderwijs kent verschillende uitingsvormen. Meestal betreft het scheldpartijen en beledigingen die zich niet tegen een specifiek persoon richten. De meerderheid van de daders is autochtoon en mannelijk. Tegelijkertijd is er, gelet op de onderwijspopulatie, een relatieve oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Turkse leerlingen. Autochtone daders zijn in meerderheid verantwoordelijk voor voetbalgerelateerd antisemitisme, allochtone daders voor antisemitisme met een Midden-Oostenachtergrond. Antisemitische voorvallen komen op alle onderwijsniveaus voor, van Praktijkschool tot VWO, met een lichte oververtegenwoordiging in het VMBO.
 
Ondanks het feit dat antisemitische voorvallen in het voortgezet onderwijs in 2013 minder vaak voorkomen dan in 2004, respectievelijk vijfendertig tegenover vijftig procent, laten de uitkomsten van het onderzoek zien dat tegengaan van antisemitisme in het voortgezet onderwijs hard nodig blijft. Daarbij moeten succesvolle aanpakken, zoals educatie over de Holocaust  en over vooroordelen die aan antisemitisme en andere vormen van discriminatie ten grondslag liggen, worden gecontinueerd. Tegelijkertijd moet gezocht worden naar oplossingen voor nieuwe problemen, zoals het voetbalgerelateerd antisemitisme op scholen. Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting: “Jongeren moeten vooral leren dat antisemitisch gedachtegoed ongepast is en een gevaar vormt voor een veilige samenleving. Het is nodig te investeren in educatieve antwoorden om de uiteenlopende vormen van antisemitisme op school tegen te gaan. Hiertoe zullen wij gaan overleggen met belanghebbenden, zoals het onderwijsveld, de overheid en voetbalorganisaties."