18-jarigen: ‘Orgaandonatie, daarover beslis je zelf’

Uit een persbericht van de Nederlandse Transplantatie Stichting

Leiden, 16 april 2013 – Een ruime meerderheid (60 procent) van de 18-jarigen die zich nu gaat registreren in het Donorregister geeft aan zélf verantwoordelijk te willen zijn voor wat er na de dood met hun lichaam gebeurt. Bijna tweederde van de jongeren weet dat als je zelf geen keuze aangeeft in het Donorregister, je nabestaanden na je dood voor jou moeten beslissen: donor Ja of Nee. 
Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder jongeren geboren in 1994.

Een landelijke online actie in de stijl van de meerjarige campagne ‘Nederland zegt Ja’ spreekt de 1994’ers aan op de verantwoordelijkheid die ze voelen om zelf een beslissing te nemen over orgaandonatie. Jongeren kunnen via www.jaofnee.nl/1994 een persoonlijke Facebook-video maken waarin ze zien wat er zou gebeuren als niet zijzelf, maar hun ouders hun beslissingen zouden nemen.

Het overgrote deel van de 18-jarigen (ruim 80 procent) is naar eigen zeggen van plan om naar aanleiding van de brief met hun ouders over orgaandonatie te praten. Ook nemen jongeren de mening van hun ouders mee in hun eigen beslissing: 6 op de 10 geven aan dat hun ouders een rol spelen bij het maken van de keuze.

Ieder voorjaar ontvangen alle jongeren die het jaar ervoor 18 werden een brief van de overheid. Hierdoor staat aan het einde van elk jaar ruim een derde van alle 18-jarigen geregistreerd. 

Docentontwikkelteam (DOT) Maatschappijwetenschappen

In het najaar van 2013 wil de universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Leiden starten met een tweede editie van het docentontwikkelteam (DOT). We willen met zo’n 10 docenten maatschappijwetenschappen werken aan professionele ontwikkeling die helemaal aansluit bij de eigen lespraktijk.

Het DOT is een goede gelegenheid om de eigen les ideeën te toetsen aan die van collega’s , om theoretische kennis op te frissen, om inspiratie opdoen door verhalen over elkaars lespraktijk en om praktische tips krijgen over bepaalde lesmaterialen die goed blijken werken bij een bepaald onderwerp. Dat alles onder begeleiding van vakdidacticus, lerarenopleider en docent maatschappijwetenschappen Arthur Pormes.

In het schooljaar 2013-2014 worden zes bijeenkomsten gepland op vrijdagmiddag van 14.30u. tot 17.30u. waarin er concreet gewerkt zal worden aan een lessenreeks. De activiteiten zijn er op gericht om materiaal te maken en een lessenreeks te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren, die gebaseerd is op een activerende didactiek en de uitgangspunten voor het nieuwe examenprogramma zoals die verwoord staan in de rapporten van de commissies Schnabel (SLO, 2007, 2009). De precieze invulling van de bijeenkomsten wordt in samenspraak met de deelnemers bepaald. Het DOT sluit aan bij de persoonlijke leervragen van de deelnemende docenten.

Zie voor meer informatie: iclon.leidenuniv.nl

Bespreek dit met je leidinggevende en meld je aan vóór de zomervakantie. Inschrijving is op volgorde van aanmelding.

Maak de beste lesvideo en win!

Maakt u video’s voor uw leerlingen met uitleg van de les? Stuur uw lesvideo in vóór 31 mei 2013 en ding mee naar 'Het Gouden Oog', dé nieuwe NTR Onderwijs Mediaprijs voor de beste lesvideo, en win een professionele masterclass videomaken bij de NTR én een videocamera.
Informatie en spelregels >>