"Voor een onderzoek over financiële educatie op scholen, zijn wij op zoek naar leraren ( groep 6,7 en 8) en docenten (Economie of Maatschappijleer).
Het onderzoek gaat uit van het Nibud en het Geldmuseum en men wil graag met docenten spreken over educatieve lesprogramma’s.
Wij zoeken zowel mensen die financiële educatie geven op school en hiervoor actief lesmateriaal gezocht hebben (naast hun reguliere boeken) als mensen die dit niet gedaan hebben, maar hier wel open voor staan.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok|NetPanel uit Amsterdam.
We zoeken:
-Leerkrachten primair onderwijs groep 6,7 en 8.
-Docenten die Economie of Maatschappijleer geven aan de brugklas, 2e klas en/of 3e klas middelbare school en het MBO.

-Het onderzoek vindt plaats in Amsterdam en in Utrecht, het duurt 2 uur en de vergoeding hiervoor is 80 euro. 
De data en tijden zijn:
Utrecht:
Dinsdag 5 maart:
Groepsdiscussie 1: van 16.15-18.15 uur voor leerkrachten primair onderwijs (groep 6,7,8)
Groepsdiscussie 2: van 19.15-21.15 uur voor Economie- en Maatschappijleerdocenten voortgezet onderwijs (brugklas, 2e klas, 3de klas) en MBO.
Amsterdam:
Dinsdag 12 maart:
Groepsdiscussie 3: van 17.30-19.30 uur voor leerkrachten primair onderwijs (groep 6,7,8)
Groepsdiscussie 4: van 20.00-22.00 uur voor Economie- en Maatschappijleerdocenten voortgezet onderwijs (brugklas, 2e klas, 3de klas) en MBO.
 
Vindt u het leuk om mee te doen? Vul dan s.v.p. het onderstaand lijstje in en stuur het naar info@qsr.nl :
Ik geef me op voor de Groepsdiscussie (1,2,3 of 4):
Zou u eventueel ook mee kunnen doen aan de groepsdiscussie in de andere plaats ja/ nee:
Naam:
M/V:
Leeftijd:
Telnr(s):
Woonplaats:
Hoogst genoten opleiding:
Op welke school geeft u les:
In welke plaats:
Wat voor soort school is dit (openbaar, montessori, christelijk, etc.):
Vragen voor leerkrachten Primair Onderwijs:
-Welke groep geeft u les:
-Geeft u financiële educatie aan uw leerlingen ja/ nee:
-zo ja, heeft u hiervoor speciaal lesmateriaal gezocht:
-en waar heeft u dit vandaan gehaald:
-zo nee, staat u er open voor:
Vragen voor docenten Economie en Maatschappijleer (VO en MBO):
-welk vak geeft u:
-welke klas(sen) geeft u les:
-welk niveau:
-Geeft u financiële educatie aan uw leerlingen ja/ nee:
-zo ja, heeft hiervoor speciaal lesmateriaal gezocht:
-en waar heeft u dit vandaan gehaald:
-zo nee, staat u er open voor:
 
Alvast bedankt voor het kijken en uw reactie! 

Reageer


drie − = 1