Wij zoeken zowel mensen die financiële educatie geven op school

"Voor een onderzoek over financiële educatie op scholen, zijn wij op zoek naar leraren ( groep 6,7 en 8) en docenten (Economie of Maatschappijleer).
Het onderzoek gaat uit van het Nibud en het Geldmuseum en men wil graag met docenten spreken over educatieve lesprogramma’s.
Wij zoeken zowel mensen die financiële educatie geven op school en hiervoor actief lesmateriaal gezocht hebben (naast hun reguliere boeken) als mensen die dit niet gedaan hebben, maar hier wel open voor staan.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok|NetPanel uit Amsterdam.
We zoeken:
-Leerkrachten primair onderwijs groep 6,7 en 8.
-Docenten die Economie of Maatschappijleer geven aan de brugklas, 2e klas en/of 3e klas middelbare school en het MBO.

-Het onderzoek vindt plaats in Amsterdam en in Utrecht, het duurt 2 uur en de vergoeding hiervoor is 80 euro. 
De data en tijden zijn:
Utrecht:
Dinsdag 5 maart:
Groepsdiscussie 1: van 16.15-18.15 uur voor leerkrachten primair onderwijs (groep 6,7,8)
Groepsdiscussie 2: van 19.15-21.15 uur voor Economie- en Maatschappijleerdocenten voortgezet onderwijs (brugklas, 2e klas, 3de klas) en MBO.
Amsterdam:
Dinsdag 12 maart:
Groepsdiscussie 3: van 17.30-19.30 uur voor leerkrachten primair onderwijs (groep 6,7,8)
Groepsdiscussie 4: van 20.00-22.00 uur voor Economie- en Maatschappijleerdocenten voortgezet onderwijs (brugklas, 2e klas, 3de klas) en MBO.
 
Vindt u het leuk om mee te doen? Vul dan s.v.p. het onderstaand lijstje in en stuur het naar info@qsr.nl :
Ik geef me op voor de Groepsdiscussie (1,2,3 of 4):
Zou u eventueel ook mee kunnen doen aan de groepsdiscussie in de andere plaats ja/ nee:
Naam:
M/V:
Leeftijd:
Telnr(s):
Woonplaats:
Hoogst genoten opleiding:
Op welke school geeft u les:
In welke plaats:
Wat voor soort school is dit (openbaar, montessori, christelijk, etc.):
Vragen voor leerkrachten Primair Onderwijs:
-Welke groep geeft u les:
-Geeft u financiële educatie aan uw leerlingen ja/ nee:
-zo ja, heeft u hiervoor speciaal lesmateriaal gezocht:
-en waar heeft u dit vandaan gehaald:
-zo nee, staat u er open voor:
Vragen voor docenten Economie en Maatschappijleer (VO en MBO):
-welk vak geeft u:
-welke klas(sen) geeft u les:
-welk niveau:
-Geeft u financiële educatie aan uw leerlingen ja/ nee:
-zo ja, heeft hiervoor speciaal lesmateriaal gezocht:
-en waar heeft u dit vandaan gehaald:
-zo nee, staat u er open voor:
 
Alvast bedankt voor het kijken en uw reactie! 

Stichting Upact opent educatieve website

De website, www.conflictenteller.nl, is een online tool die informatie geeft over conflicten in bijvoorbeeld Kosovo, Somalië en Syrië. Alle nuttige informatie over het conflict vindt u op deze pagina. Daarnaast staan er ook filmpjes op, waarin de verschillende kanten van het verhaal worden belicht door de betrokken partijen. De inhoud wordt up-to-date gehouden en gecheckt door een team van conflictanalisten en experts uit de academische wereld.

Bent u goed in het stellen van de juiste vragen?

Bent u een creatieve en vakbekwame docent, die graag met de vakinhoud en toetsing bezig is? 

Dan is meewerken aan de constructie van de centrale examens misschien iets voor u. 
Cito zoekt docenten die vanaf 1 augustus 2013 beschikbaar zijn voor de constructie van de volgende examens: 

Vmbo
: maatschappijleer 2 KB/GL/TL
Havo/vwo: maatschappijwetenschappen havo en vwo (pilot en regulier). 
De constructie van opgaven vindt grotendeels thuis plaats, op basis van een verstrekte opdracht. Veelal neemt  de opdracht enkele uren per week in beslag.
Meer weten? Kijk dan vanaf 9 februari op www.cito.nl.