Digischool zoekt Leermiddelenspecialisten: in het VO 2 per vak. Deze Leermiddelenspecialisten zullen samen met andere docenten digitaal lesmateriaal metadateren, beoordelen en indien van toepassing, van een keurmerk voorzien. U dient dus ervaring te hebben met digitaal lesmateriaal.

Hieronder kunt u het Profiel voor een Leermiddelenspecialist lezen. Per Leermiddelenspecialist is er een vergoeding van 1500 euro beschikbaar.
Indien u interesse heeft verzoek ik u uw gegevens in dit formulier in te vullen. Digischool neemt dan contact met u op.
 

Profiel Leermiddelenspecialist
De community beschikt over 2 Leermiddelenspecialisten (LS). Deze zijn verantwoordelijk voor het beheer van alle leermiddelen die voor het betreffende vak beschikbaar zijn in Wikiwijs. 
De opdracht voor de LS is om keurmerkgroepen aan te sturen die ieder een deelonderwerp (vakkern) binnen het vak de optimale collectie verzamelen en beheren.

Taken Leermiddelenspecialist
1.     Maakt deel uit van de vakredactie van de community
2.     Adviseert bij de samenstelling van de lijst van vakkernen binnen het vakgebied
3.     Zoekt 2 à 3 vrijwillige vakredacteuren die  bepaalde vakkern beheren (keurmerkgroepen)
4.     Is verantwoordelijk voor de begeleiding en de instandhouding van de keurmerkgroepen
5.     Coördineert de werkzaamheden van de keurmerkgroepen
6.     Beheert de vakpagina binnen Wikiwijs. Deze wordt voor een groot deel automatisch gegenereerd (zie bijvoorbeeld:
http://vo-biologie.wikiwijs.nl/)
7.     Vergadert twee keer per jaar met vakredactie over voortgang etc.
8.     Adviseert de redactie van Wikiwijs m.b.t. aanpassingen en ontwikkelingen

Profiel Keurmerkgroepen
Keurmerkgroepen worden per vak, per (sub)vakkern opgericht. Een keurmerkgroep bestaat uit 2 à 3 vakdocenten die specifieke interesse, expertise hebben betreffende een vakkern binnen het vakgebied. De opdracht voor de keurmerkgroepen is om voor het betreffende vakkern een kwalitatief hoogwaardige collectie van digitale leermiddelen, gekoppeld aan leerlijnen tot stand te brengen en te beheren. Leden van keurmerkgroepen functioneren als vrijwilliger vanuit eigen interesse en betrokkenheid.

Taken leden Keurmerkgroepen
1.     Beoordelen bestaande digitale leermiddelen volgens afgesproken kwaliteitscriteria (CLU)
2.     Vullen metadata van bestaande digitale leermiddelen aan met behulp van de nieuwe gedetailleerde vocabulaires van SLO. Er kan gemetadateerd worden met 
http://metaplus.kennisnet.nl/
3.     Identificeren leemtes in het beschikbare lesmateriaal en brengen deze onder de aandacht van communityleden
4.     Zoeken leermiddelen om de leemtes op te vullen
5.     Arrangeren bestaand materiaal tot lesmodules en leerlijnen

 

Reageer


9 − = zeven